Gruodžio 1, 2018

gruodžio 01, 2018

Rytoj vyksta arkivyskupijos reikalaujamas FINGERPRINTING. Jeigu jūs rezervavote laiką, prašom vykti į viršutinę salę paskirtu laiku. Atsineškite vieną asmens tapatybės įrodymą (pvz. driver’s license, passport,  i.d. card, green card,etc. ). Jeigu dar nesate atlikę, ir neužrezervavote vietos, galite nueiti po 1:15 val. Visi kiti laikai jau užimti. VISI TĖVELIAI PRIVALO PRIDUOTI PIRŠTŲ ANTSPAUDAS.

KALĖDŲ EGLUTĖS PROGRAMA – gruodžio 15 d. 12 val. bažnyčioje.

RUOŠOS KOMITETAS renkasi rytoj, šeštadienį, po vėliavų pakėlimo. Eglutės pasisekimas priklauso nuo tėvelių prisidėjimo.

REPETICIJOS – visi mokiniai (išskyrus Kiškiai) privalo dalyvauti generalinėse repeticijose: rytoj iki 1:30 val.ir kitą šeštadienį iki 2:30 val. PRAŠOM MOKINIŲ NEPASIIMTI ANKSČIAU. VISIEMS BŪTINA PEREITI PROGRAMĄ.Mokytojos ir mokytojai deda dideles pastangas. Remkime juos!

Pašto  Ženklų paroda Chicago – 28 mokiniai pateikė savo meno kūrinius pašto ženklų parodai MANO LIETUVA.Džiugu pranešti kad dvi mokinės pelnė premijas: Brigita Gedgaudaitė ir Kristina Hayden. Sveikiname !