Balandžio 6, 2019

balandžio 04, 2019

Parapijos pokylis LAISVĖS ALĖJA puikiai pasisekė. Sveikiname Parapijos Tarybos pirmininkę Žydrą van der Sluys, pokylio koordinatorę Vitaliją Virbukienę ,visus parapijos tarybos narius ir kleboną už unikalų renginį. Remkime mūsų lietuvišką parapiją visur ir visuomet!

Ateinantį šeštadienį fotografas Darius Bučinskas darys klasių nuotraukas metraščiui. Prašom nepraleisti pamokų tą dieną.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS- šeštadienį, geg.4 d. ryte. Tikslų laiką pranešime vėliau. Kviečiam visas mamytes, tėvelius, močiutes, tetas, globėjas, ir svečius kartu pasidžiaugti mokinių paruošta programėle ir vaišėmis.