Balandžio 27, 2019

balandžio 27, 2019

Motinos Dienos minėjimas vyks kitą šeštadienį, geg. 4 d. 10:30 val. ryto viršutinėje salėje. Kviečiame visas mamytes, tėvelius, močiutes ir svečius pasidžiaugti mokinių programėle. 
Pirma Komunija – sekmadienį, geg.5 d. per 11 val. mišias. Kviečiame visas mokyklos šeimas dalyvauti šioje prasmingoje šventėje.
Kiemelis – Prašom neiti ir nevesti vaikų į rašytojų kiemelį pertraukų metu.  Kol išspręsime problemas su nuomininkais, geriau vengti.
Kun. Tomo  20-tasis kunigystės jubiliejus bus minimas sekmadienį. birželio 2 d.per 11val. mišias ir salėje. Pasiženklinkite kalendorius, kad kuo daugiau mokyklos šeimų dalyvautų šioje džiugioje šventėje.
Mokslo metai eina į pabaigą. Mokiniai skolingus darbus būtinai turi įteikti dabar. Mokyklos taisyklėse pabrėžta, kad mokiniai neužbaigę metų darbo, nebus keliami į sekančią klasę. Prašom tartis su mokytojoms. Beliko trys darbo šeštadieniai. Mokslo metų užbaigimo šventė ir abiturientų išleistuvės vyks birželio 1 d. 
 
Vėjūnė  Baltrusaityte išvykusi į močiutės 100-tąjį gimtadienį Vilniuje. Aušra Rosegard dirba Lietuvoje . Didelis AČIŪ Gidai Urbonienei už sutikimą abi pavaduoti 🌷.