balandžio 21, 2018

balandžio 20, 2018

Sveikiname konsulą Darių Gaidį gimtadienio proga. Ilgiausių metų,ilgiausių !!!!

Pietų kaina pasikeitė – suaugusiems $8, vaikams $4.

Motinos Dienos minėjimas – geg.5 d. 12 val. Šios klasės šoks tautinius šokius, tad prašom atsinešti tautinius rūbus : 4,5,8,9,10kl. Visi kiti mokiniai pasipuošia šventiškai. Kviečiame tėvelius, bei svečius.

Los Angelų choro koncertas – sekm. bal. 29 d. Atvykite pasiklausyti Dainų Šventės dainų.

SVARBUS PRIMINIMAS TĖVELIAMS – JEIGU PAIMATE SAVO VAIKĄ IŠ MOKYKLOS PRIEŠ 1:15 val., BŪTINAI PRANEŠKITE MOKYTOJAI IR PASIRAŠYKITE RAUDONAME SĄSIUVINYJE. KAIP MES GALIM ŽINOTI KUR DINGO VAIKAS?

BUDĖJIMAS – nuolat trūksta budėtojų. Prašom pasisiūlyti . Vaikų saugumas visų atsakomybė.

Ačiū,                                                                                                                                                                          p.Marytė