Balandžio 14, 2018

balandžio 13, 2018

Sveikiname Sutvirtinimo sakramentą priėmusius mokinius:Saulę Baipšytę,Aureliją Bruožytę,Dominyką Gaidį,Eriką Gedgaudaitę,Paulą Greblikaitę,Laurą Gulbinaitę,Kristiną Hayden,Aleksą Jarašūnaitę,Luką Jarašūną,Vincentą KovanskyBalandį,Andrių Labutį,Moniką McKenną,Vincą Petoką,Dainavą Petrulytę,Emą Rugieniūtę,Kariną Ruplėnaitę,Sofiją Warren,Simoną Zauniūtę,Silviją Veličkaitę. Vysk. Eugenijus Bartulis žavėjosi mūsų jaunimu.

Ilgoje dviejų metų pasiuošimo kelionėje juos lydėjo ir globojo mokyt. Žydra van der Sluys. Dėkojame šimtą kartų. Mokyt. Jūratė Venckienė paruošė Silviją. Ačiū abiem už parodytą dvasinio auklėjimo gražų  pavyzdį.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS – geg. 5 d. 12 val. Kviečiame mamytes ir tėvelius, bei svečius.Tėvelių ruošos komitetą sudaro: Ugnė Roper,Ingrida Gailiūnė,Adrija Marshall,Monika Grinius,Laima Baipšienė,Aušra Hassan,Inga Labutienė,Gintaras Šnipas,Kristina Kazlauskas,Undinė Petrulienė,Virginija Kirkilienė ir Vilija Vitartas. Ačiū Vilijai už jėgų koordinavimą.

Mokinių pažangumą šiuo metu aptaria mokytojos. Prašom patikrinti ar jūsų vaikai atliko visus darbus . Tarkitės su mokytojom.

BUDĖJIMAS – prašom pasisiūlyti budėti pertraukų metu,ypač tie tėveliai kurie visą dieną praleidžia mokyklos kieme.Vaikų apsauga priklauso nuo visų !

p.Marytė