News

lapkr. 16, 2019

lapkričio 14, 2019


VYNO VAKARONĖ mokyklos 70-to jubiliejaus proga, vyksta šį šeštadienį, lapkr.16 d. 7 v.v. parapijos salėje. Laukiame visų. Primename įsigyti bilietus iš anksto, nes prie durų bus brangiau.Bilietai pardavinėjami mokyklos metu. Entuziastingas ruošos komitetas užtikrina smagų,skanų ir draugišką vakarą. Bus progos susipažinti su kitais tėveliais ir mokytojais , laisvai pabendrauti ir tinkamai atšvęsti mokyklos šventę.Dėkojame rengėjams, vadovaujant Indrei Anelauskienei ir Linai Pakuckienei. Kiti : Aleksas ir Laima Baipšiai,Ariel Dumse,Urtė Sablinskaitė,Lina ir Saulius Kajotai,Monika Žukauskienė,Ingrida Gailiūnė,Viktorija ir Povilas Karčauskai,Jurgita Poškutė,Rasa Bučinskienė,Tauras Radvenis,Linas Venckus,Augis Gedgaudas. Valio mūsų tėveliams !!!

BLUSŲ TURGUS – jau kelinti metai pravedame vaikams labai smagų turgų, į kurį jie suneša savo naudotus žaislus pardavimui vieni kitiems. Pelnas skiriamas labdarai. Praeityje surinktas lėšas (apie $300-$400) aukojome Mamų Unijai(vėžiu sergantiems vaikams),Misija Sibiras, Vaikų globos centrui, ir paremti ligonių šeimas.Prašom žaislus ir moteriškus papuošalus sunešti jau šį šeštadienį.

BlusuTurgusFlyer2019

spalio 26,2019

spalio 24, 2019


Visi keliai veda į mokyklos 70-to Jubiliejaus Vyno Vakaronę ! Entuziastingas tėvelių ruošos komitetas,vadovaujant Linai Pakuckienei ir Indrei Anelauskienei, jau kelinta sykį renkasi. Suplanavo puikų, unikalų, linksmą vakarą. Smagiai paminėsime mokyklos gimtadienį, pasivaišinsime įvairiais vynais ir sočiais užkandžiais. Jau pats laikas užsisakyti bilietus.Žiurėkit reklamą.

 Ateinantys renginiai:

spalio 26  Moliūgų parodėlė. Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.Dovanėlės visiems.

lapkr.2  Tradicinis kapų lankymas Forest Lawn kapinėse 9:00-9:50. Aplankysime lietuvių kapus, pasimelsime ir papuošime gėlėmis.Grįžtam į mokyklą tęsti pamokas.

lapkr.9 L.A.Vyskupijos CHILD SAFETY pamokos mokiniams. Svarbu nepraleisti mokyklos šią dieną. Tėveliai turėjo pasirašyti leidimo lapą. Info: Linas Venckus.

lapkr.16  VYNO VAKARONĖ

lapkr. 23  Labdarai skirtas BLUSŲ TURGUS. Suneškite žaislus, knygutes,moteriškus papuošalus pardavimui ir pirkimui.Info: Brigita Šlekys.

lapkr. 30  Pamokų nėra – Padėkos Dienos savaitgalis

________________________________________________________________

KIŠKIŲ KLASĖ – nuo šių metų priimame vaikus nuo 3m. amžiaus. Praneškite draugams.

SUAUGUSIŲ KLASĖ – ieškome naujų mokinių.Paraginkite lietuviškai nekalbančius atvykti į mokyklą. Mielai priimsime į  pavyzdinę pamoka veltui. Info: Aldona Kudirkienė

spalio 19,2019

Visi keliai veda į mokyklos 70-to Jubiliejaus Vyno Vakaronę ! Entuziastingas tėvelių ruošos komitetas,vadovaujant Linai Pakuckienei ir Indrei Anelauskienei, jau kelinta sykį renkasi. Suplanavo puikų, unikalų, linksmą vakarą. Smagiai paminėsime mokyklos gimtadienį, pasivaišinsime įvairiais vynais ir sočiais užkandžiais. Jau pats laikas užsisakyti bilietus.Žiurėkit reklamą.

Kitos ateities datos:

spalio 26  Moliūgų parodėlė. Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.Dovanėlės visiems.

lapkr.2  Tradicinis kapų lankymas Forest Lawn kapinėse 9:00-9:50. Aplankysime lietuvių kapus, pasimelsime ir papuošime gėlėmis.Grįžtam į mokyklą tęsti pamokas.

lapkr.9 L.A.Vyskupijos CHILD SAFETY pamokos mokiniams. Svarbu nepraleisti mokyklos šią dieną. Tėveliai turėjo pasirašyti leidimo lapą. Info: Linas Venckus.

lapkr.16  VYNO VAKARONĖ

lapkr. 23  Labdarai skirtas BLUSŲ TURGUS. Suneškite žaislus, knygutes,moteriškus papuošalus pardavimui ir pirkimui.Info: Brigita Šlekys.

lapkr. 30  Pamokų nėra – Padėkos Dienos savaitgalis

________________________________________________________________

KIŠKIŲ KLASĖ – nuo šių metų priimame vaikus nuo 3m. amžiaus. Praneškite draugams.

SUAUGUSIŲ KLASĖ – ieškome naujų mokinių.Paraginkite lietuviškai nekalbančius atvykti į mokyklą. Mielai priimsime į  pavyzdinę pamoka veltui. Info: Aldona Kudirkienė

October 19,2019

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

All roads lead to the school’s 70th Anniversary WINE TASTING event on Nov. 16th. Please make your plans now for a unique, joyful, celebratory evening, on behalf of our long-living school ! The organizing committee, chaired by Lina Pakuckas and Indre Anelauskas, have been busily planning a wonderful party. See posters for more information.

NOTE future dates:

10/26 Lithuanian-style pumpkin exhibit. Decorate your pumpkins in a unique way. Prizes for all.

11/2 All Souls Day at Forest Lawn 9:00-9:50 a.m. This is a long-standing tradition in our school to visit the gravesites of our community’s departed. We say prayers,decorate the graves with flowers and flags, and remember those who have been part of the L.A. Lithuanian -American community.

11/9 CHILD SAFETY classes for all students. It is very important to be in school this day. Parents should have signed a permission slip during registration.Contact : Linas Venckus.

11/16 Party time! Celebrating the school’s 70th anniversary with an evening of wine tastings and delicious food.Contact: Indre Anelauskas,Lina Pakuckas

11/23  Flea market for charity. Bring gently used toys, books, and women’s accessories to sell and buy. Contact: Brigita Slekys

11/30 Thanksgiving weekend – school is closed

_________________________________________________________________

KIŠKIAI – our pre-school is now accepting children from the age of 3 yrs. All instruction is in Lithuanian. Contact: Maryte Newsom

ADULT LANGUAGE CLASS –   WE NEED MORE STUDENTS! Please invite your friends,spouses, and other family members who might be interested in learning a little Lithuanian. You are welcome to try out a class at no cost. Contact: Maryte Newsom 310/500-6311.

spalio 19,2019

Visi keliai veda į mokyklos 70-to Jubiliejaus Vyno Vakaronę ! Entuziastingas tėvelių ruošos komitetas,vadovaujant Linai Pakuckienei ir Indrei Anelauskienei, jau kelinta sykį renkasi. Suplanavo puikų, unikalų, linksmą vakarą. Smagiai paminėsime mokyklos gimtadienį, pasivaišinsime įvairiais vynais ir sočiais užkandžiais. Jau pats laikas užsisakyti bilietus.Žiurėkit reklamą.

Kitos ateities datos:

spalio 26  Moliūgų parodėlė. Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.Dovanėlės visiems.

lapkr.2  Tradicinis kapų lankymas Forest Lawn kapinėse 9:00-9:50. Aplankysime lietuvių kapus, pasimelsime ir papuošime gėlėmis.Grįžtam į mokyklą tęsti pamokas.

lapkr.9 L.A.Vyskupijos CHILD SAFETY pamokos mokiniams. Svarbu nepraleisti mokyklos šią dieną. Tėveliai turėjo pasirašyti leidimo lapą. Info: Linas Venckus.

lapkr.16  VYNO VAKARONĖ

lapkr. 23  Labdarai skirtas BLUSŲ TURGUS. Suneškite žaislus, knygutes,moteriškus papuošalus pardavimui ir pirkimui.Info: Brigita Šlekys.

lapkr. 30  Pamokų nėra – Padėkos Dienos savaitgalis

________________________________________________________________

KIŠKIŲ KLASĖ – nuo šių metų priimame vaikus nuo 3m. amžiaus. Praneškite draugams.

SUAUGUSIŲ KLASĖ – ieškome naujų mokinių.Paraginkite lietuviškai nekalbančius atvykti į mokyklą. Mielai priimsime į  pavyzdinę pamoka veltui. Info: Aldona Kudirkienė

 

rugsėjo 14, 2019

rugsėjo 13, 2019


PRADĖJOME 70-tuosius JUBILIEJINIUS MOKSLO METUS! Sveikinu visus sugrįžusius į mokyklą ir tuos kurie rytoj atvyks. Primenu, reikia registruotis rytoj,rugsėjo 14 d. ir nusipirkti vadovėlius. Po to, turėsite susisiekti su Tėvų Komitetu atskirai, ir kainos pakils. Norime mokslą pradėti tvarkingai. Sudarinėjame oficialų mokinių sąrašą. Jeigu nieko iš jūsų negirdėsime, neįtrauksime vaikų į klasių sąrašus.

Sveikiname naujus  mokyklos bendradarbius: Dalią Karalienę (žemesnių klasių Tikybos mok.),Justą Mackevičių,Aistę Vitkauskę,Editą Utką(talkininkai),Agnę Grigas(Istorija). Kviečiame ir kitus pasisiūlyti padėti mokytojoms.

POSĖDŽIAI : rytoj vyksta keli pasitarimai                                                                                                                      9:15 Kiškių tėveliai ir naujos šeimos                                                                                                                              10:30 Jubiliejinio baliaus komitetas                                                                                                                          12:05 Tėvų Komitetas

Jolita Vaitkutė, menininkė iš LT, mūsų parapijos kieme kurs labai unikalų meno kūrinį ir kviečia visus prie jo prisidėti. Renka RAIDES. Visokias. Svarbu kad išsilaikytų lauke. Siūlymai: vaikiškos kaladėlės, seni Scrabble žaidimai, magnetinės raidės, metalinės,plastikinės, stiklinės,etc. Bus nepaprastai įdomu matyti, ką menininkė iš jų sukurs. Pasiskaitykite pridėtą skelbimą.

LIETUVIŲ DIENOS  Primenu, mokyklos vaikai ir jaunimas dalyvauja sekmadienio,spalio 6d. programoje tuoj po šv. mišių. Prašom papuošti vaikus tautiniais rūbais ir dalyvauti 11 val. mišiose.

Ačiū už dėmesį, Marytė.

 

Rugsėjo 7,2019 PIRMA MOKSLO DIENA

rugsėjo 06, 2019


Nauji mokslo metai prasideda šeštadienį, rugsėjo 7 d., 9 val. ryto, Šv. Kazimiero parapijos patalpose.

Dienotvarkė:

9:00 vėliavų pakėlimas

9:10 šv. mišios

10:00 mokslo metų atidarymas salėje; pranešimai tėvams

11:00 registracija viršutinėje salėje

11:40 pietūs

Kiškių klasė baigiasi 11:30 val. , kitos pamokos iki 1:15 val.

Laukiame sugrįžtančių mokinių ir mielai priimsime naujus. Būkite pasiruošę įrašyti sveikatos draudimo numerius, bei prisirašyti prie BUDĖJIMO ir RENGINIŲ KOMITETŲ. Kiekviena šeima privalo prisidėti prie įvairių švenčių ir kitų mokyklos darbelių. Jau 70 metų, mokytojų ir tėvų dėka, veikiame sklandžiai, šeimyniškai, ir sėkmingai. Taip šeimose išlaikome ir puoselėjame mums visiems labai brangų lietuvišką žodį. Daug atliekame per keturias valandas kas šeštadienį, o tai yra jūsų visų dėka!!

 

geg. 11, 2019

gegužės 09, 2019


Sveikinu visas mamytes ,močiutes, globėjas ir tetas Motinos Dienoje. Vaikai ir anūkai – tai  turtas, kuris puošia mūsų gyvenimą!🌺🌺
Šeštadienio pamokos vyksta įprasta tvarka.
Paskutinis mokslo šeštadienis – geg. 18 d. 
Mokslo metų užbaigimas – birželio 1 d. 9:00 val.
Klebono kun. Tomo Karanausko 20m.kunigystės jubiliejus – sekm., birželio 2 d.
11 val. mišios ir vaišės visiems parapijiečiams po mišių. Prašome skaitlingai dalyvauti ir pagerbti mūsų mokyklos globėją !
 
+Mirė p. Petrušienė, Miko Petrušio ir Tinos Udrienės miela mamytė. Reiškaime gilią užuojautą vyrui, vaikams, anūkams ir visiems šeimos nariams. Tegul ji ilsisi ramybėje.
 
👶Tėvų Komiteto narei, Indrajai Jonušonienei, gimė sūnelis.Sveikiname visą šeimą. Valio!

gegužės 4, 2019

gegužės 03, 2019


Visi kviečiami į Motinos Dienos minėjimą šeštadienį, 10:30 val. viršutinėje salėje. Mokiniai paruošė tėveliams labai smagią programą.

Knygų rinkliava.Prašom pasiskaityti:

PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ sekmadienį, gegužės 5 d. 11 val. mišiose.Pagerbkite mūsų jauniausius mokinius dalyvaudami šv. mišiose.

 

motinos dienos