News

spalio 20,2018

spalio 19, 2018


Spektakliukas ŽALIA GYVA vyks 12 val.viršutinėje salėje. Mielai kviečiame tėvelius ir svečius. Nemokama. Spektaklis skaitosi dalis lietuvių kalbos pamokų.Mokiniams neleidžiama išvykti anksčiau.

Vėlinės/kapų lankymas – kitą šeštadienį,spalio 27 d. 9 val. ryto Forest Lawn kapinėse (dešimt minučių kelias nuo parapijos). Kiškiai pasilieka mokykloje. Prašom atsinešti savo mirusiųjų artimųjų nuotraukas. Prisiminsime visus mirusius. Po apsilankymo kapinėse grįžtame į mokyklą ir tęsiame pamokas įprasta tvarka.

Filmas RŪTA bus rodomas šeštadienį, lapkr.3 d. AERO THEATER ,Santa Monica.Tą dieną uždarome mokyklą 12 val. kad visas jaunimas galėtų dalyvauti filme ir susitikti su lietuvaite, olimpine žvaigžde, Rūta Meilutyte. Nepraleiskite šios progos. Konsulatas pateiks nurodymus kaip įsigyti bilietus.

 

 

Spalio 13,2018

spalio 12, 2018


Kitą šeštadienį, 10/20, Teatruko vaidintojai iš Lietuvos mokiniams pristatys spaktaklį ŽALIA GYVA

12 val. viršutinėje salėje. Visi tėveliai kviečiami. Įėjimas laisvas. Spektaklis tinka visiems vaikams.

 

KALĖDŲ EGLUTĖS programos ruoša prasideda. Eglutės programa – šeštadienį, gruodžio 15 d.  12 val.

 

 

Spalio 6 – 7 d. LIETUVIŲ DIENOS

spalio 06, 2018


ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ visi keliai veda į LIETUVIŲ DIENAS parapijos kieme. Pamokų nėra. Visi mokiniai dalyvauja atidarymo programoje sekmadienį 12 val. Dėvi tautinius rūbus. Kviečiu visus taip pat atvykti  į lietuviškas mišias 11 val. 

 

 

rugsėjo 29, 2018

rugsėjo 29, 2018


Rytoj vyksta VIRTUS /Vaikų apsaugos apmokymas viršutinėje salėje tuoj po vėliavų pakėlimo. Jeigu jūs dar neturite galiojančio patvirtinimo, privalote dalyvauti.

LIETUVIŲ DIENOS  vyksta kitą savaitgalį. Mokiniai atlieka atidarymo programą SEKMADIENĮ  tuoj  po 11 val. mišių.Būtų gražu matyti šeimas bažnyčioje. Visi mokiniai dėvi tautinius rūbus. Mokytoja Danguolė Varnienė mielai parūpins ko reikia.

Mokiniai taip pat kviečiami dalyvauti ŠEŠTADIENIO atidarymo programoje. Tikslų laiką pranešime rytoj mokykloje.

SVEIKINAME naujas šeimas ir naujus mokinius . Tikimės kad rasite draugišką aplinką ir antrus namus mūsų svetingoje mokykloje. Prašom kreiptis į mokytojas ir kitus tėvelius su klausimais.

Ačiū visiems užsiregistravusiems laiku. Administracijai ir tėvų komitetui labai palengvina darbą.Gaila kad šįmet praradome kelias šeimas, kurios dėl kitų įsipareigojimų, nežada grįžti.Vis lauksime sugrįžtant į mokyklinius namus.

p.Marytė

 

Rugsėjo 15, 2018

rugsėjo 14, 2018


MOKYKLOS REGISTRACIJA baigiasi rytoj. Prašom atsispausdinti visas anketas randamas šiame tinklalapyje. Užpildykite pilnai ir su mokslapinigiais įteikite Linui Venckui ar Tėvų Komiteto nariams rytoj. Tėveliai privalo prisirašyti prie Budėjimo ir Renginių komitetų. Neužregistruoti mokiniai nebus įrašyti į klasių sąrašus.

Kviečiame šeimas nuvykti į Tarptautines Mišias katedroje rytoj 2:30 val. Praeityje visa mokykla dalyvavo. Šiemet atšaukėm dalyvavimą dėl filmo RŪTA. Tad,kas galite nuvykite i katedrą atstovauti lietuvius šiose nepaprastai gražiose mišiose.

Priminimas apie mokyklos taisykles – mokiniams neleidžiama naudoti mobilių telefonų ar elektroninių aparatų nuo 9:00-1:15 val.

Mokiniai turi tvarkingai rengtis, neapsinuoginti, labai trumpų sijonų ir kelnių nedėvėti. Suplyšę džinsai netinka mokykloje.Tėveliai,prašom palaikyti mokyklos taisykles.

VIRTUS vaikų apsaugos paskaita įvyks šeštadienį 9/29 – 9:15 val. viršutinėje salėje.VISIEMS TĖVAMS PRIVALOMA IŠKLAUSYTI. ANKSTYVESNI SERTIFIKATAI GALIOJA KETURIS METUS.

Laimingų ir džiugių naujų mokslo metų !

 

 

 

Nauji mokslo metai 2018-2019

rugpjūčio 21, 2018


Sveikiname visus su ateinančiais naujais 2018-2019 mokslo metais! Pamokos prasideda šeštadienį, rugsėjo 8 d. 9:00-1:15 val.  Šv. Kazimiero parapijos patalpose.  Kiškiams pamokos baigiasi 11:30 val. Tą dieną prašom užsiregistruoti ir nusipirkti vadovėlius. Registracija užsidaro rugsėjo 15 d. Veikia šios  klasės:  Kiškiai (3+ m.) ,Vaikų Darželis (Kindergarten),1kl.-12 kl. ir Suaugusių kalbos klasė.Registracijos ir draudimo anketas, mokslapinigių kainoraštį bei kitą informaciją rasite šiame tinklalapyje.

SVARBUS PRANEŠIMAS: Šeštadienį, rugsėjo 15 d. mokykla uždarome 12 val., po pietų pertraukos. Konsulas Darius Gaidys ir L.A.Jaunimo Sąjunga kviečia visus i RŪTA filmo peržiūrą Santa Monica Aero Theater . Bilietai nemokami, filmas tinkamas visokio amžiaus jaunimui. Mokykla neparūpins bilietų. Konsulo žinialapis VAKARŲ VĖJAI suteikia bilietų įsigijimo nurodymus.

Laukiam visų mokykloje!

 

 

Geg. 19,2018

gegužės 17, 2018


Jau ir atsiradome paskutinėje mokslo dienoje. Ačiū už sėkmingus ir švenčių kupinus mokslo metus. Šventėme dideles šventes, bet klasėse vyko individualios šventės,pasisekimai, pamokos, projektai.Ačiū mokytojoms ir tėveliams kurie prie visų darbo prisidėjo. Mokykla vekia tik daugelio rankų dėka.

Vasarą kalbėkite lietuviškai su vaikais. Tai geriausios pamokos.

ANKSTYVA REGISTRACIJA NAUJIEMS MOKSLO METAMS VYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ. PRAŠOM ATSISPAUSDINTI VISUS LAPUS, PILNAI UŽPILDYTI IR ĮDUOTI TĖVŲ KOMITETUI . NUOLAIDA DUODAMA UŽSIREGISTRAVUS ANKSTI.

Mokslo metų užbaigimo šventė bus šeštadienį, birželio  2 d. Tikslų laiką pranešime netrukus.

Ačiū,

p.Marytė

 

geg. 12, 2018

gegužės 11, 2018


Nuoširdžiai dėkojame Motinos Dienos tėvelių komitetui už nepaprastai tvarkingai ir sklandžiai paruoštą minėjimą : salę, vaišes, papuošimus, gėles, tėvelių dovanas, salės sutvarkymą. Ačiū Vilijai Vitartienei už jėgų koordinavimą.

Sveikinu visas mamytes tradicinėje Motinos Dienoje šį sekmadienį. Jūs esate nepaprastai svarbios  savo vaikų gyvenime. Jie seka jūsų žodžius, veiksmus, nusiteikimus, nuomones, ūpą, pomėgius. Jūs paliekate neištrinamą įtaką jų gyvenime. Džiaukitės savo vaikais ir šeima .

Sveikiname Raimondą ir Tomą Hencz susilaukus sūnelio Luko. Kokia puiki dovanėlė Motinos Dienai!

Paskutinis mokslo šeštadienis – geg. 19 d. Prašom patikrinti ar visi mokinių darbai užbaigti.Tarkitės su mokytojom jeigu reikia.

Mokslo metų užbaigimas – birželio 2d. Dalyvavimas būtinas. Atsisveikinsime su dviem abiturientėm: Paule Dargyte ir Darija Pakuckaite. Mokiniai gaus pažymių knygutes ir kitus apdovanojimus.

Atsisveikinimas su prof. Mykolo Biržiškos palaikais. Prof. Biržiška, Vasario 16-tosios akto signataras, gyveno L.A. ir ankstyvais mokyklos metais skaitė mokiniams paskaitas ir dalyvavo renginiuose. Dabar jo ir žmonos palaikai bus iškilmingai perkeliami į Lietuvą. Birželio 10 d. sekmadienį, mūsų bažnyčioje ir salėje vyks atsisveikinimas. Labai, labai prašau pasižymėti tą dieną dalyvauti šiose istorinėse iškilmėse.

Jaunimo šventė – birželio 17 d. Danguolė Varnienė ir Spindylys kviečia visus mokinius dalyvauti programoje.

Ačiū,

p.Marytė