Namu Darbai (4 Klasė)

Gegužės 6 – 13 Namų Darbai:

gegužės 07, 2023


Gegužės 6 – 13 Namų Darbai:
Prat. Knyg.: Pratimas 19, p. 114-115
Skait.:  Šernas, p. 110, Stumbras, p. 111

Balandžio 29 – gegužės 6 namų darbai

balandžio 30, 2023


Balandžio 29 – gegužės 6 namų darbai:
Prat. knyg. Pamoka 19, 111-113 psl.  (Klasėje atlikome 111-112 psl. Namie atlikite 113 psl.)
Skait. “Varlė” ir “Saulė ir varlės” 169 ir 170 psl.
Kitą šeštadienį, gegužės 6d., 11:30 v.r. vyks Motinų/Tėvelių pagerbimas.  Prašome visų šventiškai apsirengti.  Mergaitės su suknelėmis arba sijonais, o berniukai gražiais marškiniais ir kelnėmis.  Džinzinės kelnės ir maikės netinka.

Balandžio 22-29 d. Namų darbai:

balandžio 23, 2023


Balandžio 22-29 d. Namų darbai:
Prat. knyg.:  Pratimas 18, p. 109-110
Skait.:  “Briedis,” p. 112-113, ir “Kodėl Briedis turi puikius ragus” p. 114-115
Rašyt: klaus. p. 115

Balandžio 15-22d. Namų darbai:

balandžio 15, 2023


Balandžio 15-22d. Namų darbai:

Prat. knyg.:  Pamoka 18, p. 106-108

Skait.:  Lapė p. 94, Lapė snapė, p. 95, Vilkas ir lapė ir Nepatiko lapei, p. 96, Čiužinėjo laputaitė, p. 97

Namų Darbai: Balandžio 1d. – 15d

balandžio 02, 2023


Namų Darbai: Balandžio 1d. – 15d
Pratimas 17, p.104-105
Voverė, p. 107, Voverėlė, p. 108, Aš išėjau į girelę, p. 109
(Balandžio 8d. Velykos, pamokų nėra)
Velykų rytą, p. 179, Velykos Lietuvoje, p. 180-181, klaus. p. 181
Balandžio 15d. – grįžtame į mokyklą

Kovo 25 – balandžio 1d. namų darbai

kovo 25, 2023


Kovo 25 – balandžio 1d. namų darbai:

Prat. knyg.: Pamoka 17, p. 101-103

Skaityti:  Kiškis, p. 103, Zuikis puikis, p. 104, Vilkas ir kiškis, p. 105, Kiški piški ir Tu, kiškeli, p. 106

Klausimai:  105 psl.

kovo 18-25th

kovo 20, 2023


Prat. knygoj psl. 100
Skaitymas ir Rašymas: Vilkas p. 98, Vilkas ir suo p. 99 klaus. p. 99,
Vilkas ir avinas, p. 100 klaus. p 100,
Vilkliukas p. 101, klaus., p. 101

Kovo 4 – kovo 11 namų darbai:

kovo 05, 2023


Kovo 4 – kovo 11 namų darbai:
Prat. knyg.:  Pamoka 15, p. 92-93, Pratimas 15, p.94-95
Skait.:  apie Šv. Kazimierą psl 158-160
Rašymas: Namie parašyti eilėraštį apie Vilnių arba rašinėlį “Mano šeima”  lietuviškai.  Kovas gali pasirinkti rašyti tema, “Kuo yra įdomi Lietuva?” arba “Kaip savarankiškumas padeda man augti?” angliškai. Mes renkam medžiagą METRAŠČIUI, čia ne vien uždavinys Konkursui, tai jeigu nebuvote mokykloj kovo 4d. prašom vis vien atlikti.✏️

Vasario 11 – 25d namų darbai: (2/18 nebus pamoku)

vasario 13, 2023


Vasario 11 – 25d namų darbai: (2/18 nebus pamoku)
Pratimų knyg.: Pamoka 13, p. 84-87. *Atlikite viska iki psl 87*
Skaityti: Žemė Lietuvos’,” 156 psl. ir “Vasario 16-kovo 11,” 157 psl.