Mokytojai

Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos Mokytojai

2017-2018 mokslo metai

Direktorė

Marytė Newsom

310-553-2836

310-500-6311

Raštinė

Laima Gajauskienė

310-780-4335

Kiškiai

Vaikų Darželis

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 kl.

10 kl.

Seminaras

Suaugusių klasė

Tikyba

Dainavimas

Tautiniai šokiai

Patalpos/Šeimininkė

Talkininkai: