News

Spalio 29,2022

spalio 26, 2022


Pereitą šeštadienį mokykloje lankėsi Kristina Lapienytė iš Lituanistikos Tyrimo Centro Čikagoje ir supažindino vyriausius mokinius su Lietuvos diplomatijos istoriją. Mokiniai susipažino su JAV lietuvių pastangomis ir darbais atkreipti pasaulio dėmesį į Lietuvą po Pirmojo Pasaulinio karo, ir be sustojimo raginti JAV valdžią pripažinti Nepriklausomą Lietuvą.
Po pristatymo vyko viktoriną. Man malonu pranešti, kad mūsų mokiniai labai gerai atsakė klausimus,  ir net du pelnė pirmąsias vietas. Laimėtojus paskelbsime šeštadienį, lapkričio 5 d. vėliavų pakėlimo metu. Prašome dalyvauti ir pasveikinti nugalėtojus, kurių vardus sužinosite tik tą dieną! Ačiū viešniai ir svečiui Mindaugui Čiagliui iš LA konsulato už įdomios pamokos pravedimą.
Raginu visas šeimas dalyvauti Vėlinių paminėjime Forest Lawn kapinėse šeštadienį, spalio 29 d. Nurodymai prisegti. Auklėkime savo vaikus prisiminti  šeimos ir lietuviškos visuomenės mirusius. Rasite daug vardų tų asmenų, kurie kūrė mūsų Los Angeles parapiją ir bendruomenę. Kapų lankymas yra mokyklos dienos dalis, o ne laisvalaikis. Laukiame visų. Ačiū už supratimą.
Marytė

Spalio 8,2022

spalio 07, 2022


Dėkojame visoms šeimoms ir mokiniams  už gausų dalyvavimą Lietuvių Dienų mokyklos programėlėje. Dabar dėmesį kreipsime į pasiruošimą Kalėdų Eglutės programai, gruodžio 17 d.

Mokyklos registracija baigiasi šiandien. Prašom baigti pildyti visas formas ir susimokėti mokesčius. Ačiū.

Sutvirtinimo sakramentą suteiks arkiv. Gintaras Grušas , sekmadienį, per 11 val.mišias. Prašom atvykti pasimelsti už mūsų mokinius ir mokytojas. Dėkojame Žydrai van der Sluys už ištikimą  mūsų jaunuolių paruošimą.

Primenu – mokiniams neleidžiama naudoti elektroninių prietaisų ir telefonų mokyklos metu. Jeigu tėveliai turi susisiekti su mokiniu, prašau man paskambinti, o mokiniui duosiu leidimą tėveliams skambinti. Telefono numeris randasi šiame tinklalapyje.

Linkiu gražaus artėjančio rudens,

Marytė

 

Spalio 1 – 2 , 2022 LIETUVIŲ DIENOS

rugsėjo 28, 2022


Sveikiname visus sugrįžusius į mokyklą ir taip energingai stojusius į mokyklos darbą. Ačiū tėveliams, kurie labai pareigingai dalyvavo visuotiniame tėvų susirinkime pereitą šeštadienį. Prašom registruotis iki spalio 8 d. Po to uždarome registraciją.Dar yra laiko prisidėti prie klasių.Ypatingai sveikiname naujas šeimas ir naujus Kiškius.

Pirmas mokinių pasirodymas įvyks per LIETUVIŲ DIENAS, sekmadienį, spalio 2 d., 12 val. Renkamės prie lauko scenos tuoj po 11 val.šv. mišių. Tikimės jus matyti ir mišiose. Prašom nesivėlinti.

Visi mokiniai, įskaitant ir Kiškius, padainuos tris daineles ir pašoks du šokius. Prašom pasipuošti tautiniais rūbeliais, arba (mergaitės) sijonėliais ir baltom bliuskutėm, (berniukai) šviesiom kelnėm ir baltais marškiniais. Paskolinsime juostas. Pasipuoškite! Didžiuokimės savo mokykline šeima! Pasirodymui netinka tee shirts ir džinsai.

Grįžtame į normalias pamokas spalio 8 d. Kviečiame į Sutvirtinimo mišias sekmadienį, spalio 9 d.,11 val. bažnyčioje. Dvidešimt jaunuolių priims Sutvirtinimo sakramentą, kurį suteiks ypatingas ir mums labai mielas svečias iš Vilniaus, arkiv. Gintaras Grušas. Atvykite į mišias pasimelsti už mūsų jaunimą.

p. Marytė

PIRMA MOSKLO DIENA – RUGS.10,2022

rugsėjo 05, 2022


MOKINIAI, TĖVAI ir MOKYTOJAI – Los Angeles lietuvių JĖGA!
Rugsėjo 10 d. 9 val. ryto grįžtame į lietuvišką mokyklą su naujomis jėgomis, ryžtu ir užsimojimais. Energingo tėvų komiteto ir pasišventusių mokytojų vedami, tęsime tą lietuvišką, šeimynišką nuotaiką, kurią daugelis patyrėte šokių šventėje, stovyklose ir kelionėse į Lietuvą.
Sveikatos taisyklėms palaisvėjus, kviečiame burtis  mokyklos kieme per vėliavų pakėlimą ir prisidėti prie bendros talkos šeštadieniais.
Mokykla – tai smagiausia vieta vaikams susidraugauti, tėveliams užmegzti pažintis, ir visiems išlaikyti lietuvybės paveldą. Visi turime gerus norus su vaikais kalbėti lietuviškai ir patys juos mokyti lietuviškai skaityti ir rašyti. Mokykla, kaip tik yra tas centras, kuriame sutelkę jėgas,visi siekiame to paties tikslo. Namai, šeima, mokykla – puiki kombinacija !
Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla jau 73-čius metus sėkmingai veikia. Džiaugiamės ilgamete TRADICIJA, įgyvendiname savo MISIJĄ, ir kuriame VIZIJĄ lietuvybės išlaikymui ateinančiose kartose.
Sveikinu visus sugrįžtančius ! Mielai priimsime naujus mokinius.
Marytė Newsom
_________________________________________________________________________________

Dear Parents,

 

On September 10th ( 9am) we open our Lithuanian School doors for the 73rd year, awaiting the return of past students and welcoming new ones. This summer’s Folk Dance Festival, Scout camp, and visits to Lithuania strengthened our friendships and ties to our heritage.

Lithuanian School is the best place to continue these friendships and to deepen our knowledge of the Lithuanian language and culture.

Family, home, and school – a wonderful combination that will keep Little Lithuania of L.A. alive!

Join us during flag raising ceremonies every Saturday morning, and lend a hand to our energetic Parent Committee whenever they ask. Our school exists only thanks to parental involvement and dedication. Looking forward to seeing all of you. Welcome back!

 

Sincerely yours,

Maryte Newsom

 

 

 

FIRST DAY OF CLASSES – SEPT. 10,2022

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Welcome ! On September 10th ( 9am) we open our Lithuanian School doors for the 73rd year, awaiting the return of past students and welcoming new ones. This summer’s Folk Dance Festival, Scout camp, and visits to Lithuania strengthened our friendships and ties to our heritage.
Lithuanian School is the best place to continue these friendships and to deepen our knowledge of the Lithuanian language and culture.
Family, home, and school – a wonderful combination that will keep Little Lithuania of L.A. alive!
Join us during flag raising ceremonies every Saturday morning, and lend a hand to our energetic Parent Committee whenever they ask. Our school exists only thanks to parental involvement and dedication. Looking forward to seeing all of you. Welcome back!
Sincerely yours,
Maryte Newsom

Information on the

rugpjūčio 07, 2022


Informacija apie ateinančius mosklo metus bus paskelbta.

Prašom netrukus grižti.

Tėvų Komitetas.

Mamyčių,Tėvelių,Globėjų Šventė geg.7d.

balandžio 25, 2022


Pasižymėkite gegužės 7 d. 12 val. atvykti į jums ruošiamą ypatingą Mamyčių/Tėvelių/Globėjų šventę.

Mokiniai paruošė smagią programėlę ir labai lauks jūsų visų. Nepalikite nusiminusių veidelių, kai vaikas neras kam dovanėlę įteikti !

Laukiame močiučių,senelių,tetų ir visų svečių. Anksčiau atvažiavus – 11:30 val., bus galima nusipirkti karštų pietų,cepelinų !

Ateinančios svarbios datos:

geg. 21 d. paskutinė mokslo diena.Visus skolingus darbus būtinai įteikti mokytojai.

geg. 21 d. Kiškių klasės užbaigimo šventė. Sekite mokytojų žinias.

birželio 4 d. Mokslo metų užbaigimo iškilmės,mokinių apdovanojimai, abiturientų išleistuvės, mokytojų pagerbimas, vaišės ir žaidimai.Būtinai dalyvaukite,pagerbti mokinius, padėkoti mokytojoms ir, prieš vasaros atostogas, tvarkingai atsisveikinti su mokykla.

p.Marytė

 

Parama Ukrainos žmonėms

kovo 10, 2022


Mielieji,

Šiandien Ukrainos žmonės  kovoja ir už mūsų visų laisvę. Todėl kviečiame susivienyti ir padeti kovojantiems, nukentėjusiems, sužeistiems ir išgyvenantiems karo siaubą . Ukrainos žmonėms yra reikalinga ne tik moralinė, bet ir materialine parama .

 

JAV LB yra atidariusi bendrą sąskaitą kur galima aukoti įvairiais būdais https://javlb.org/ukraina/
Pinigai bus/yra pervedami į Europos šalis kaip Vokietija, per Rotariečius, kad gretų  nupirkti reikalingų prekių ir perduotų Ukrainai.
Tačiau situacija yra tokia, kaip pavyzdžiui Europoje jau trūksta miegmaišių, pirmos pagalbos vaistinėlių, o vaistų Lietuva kol kas iš vis negali teikti dėl kažkokių įstatymų.
Tad čia galime mes padėti. Šiuo metu renkame miegmaišius ir siunčiame į Čikagą, į Pasaulio Lietuvių Centrą iš kur bus siunčiami .
Kviečiame prisidėti prie šios akcijos.Pvz Nebraskos apylinkė per dvi dienas surinko 100 miegmaišių ir nesustoja. Mes, Vakaru pakrantėje, Los Angele galime daugiau.
Nereikia bėgti į krautuves, užsakykite internetu ir siųskite adresu, žr skelbimą.
PS
Amazon dar yra, bet leidžia po 4 vienu metu.
Dalinkimės-jei ne pagalba, bent informacija.

 

Su pagarba,
Laura Remeika ,
JAV LA LB valdyba
Sigita Barysiene
JAV LB Vakarų apygardos valdyba

Kovo 5 – Palaikome Ukrainą !

kovo 05, 2022


Dar kartą nuoširdžiai kviečiu visus į rytojaus šv.Mišias už Ukrainą, tuoj po vėliavų pakėlimo 9 val. Labai svarbu parodyti mūsų vaikams, kad nors ginkluotas pasipriešinimas yra baisiai svarbus, turime ir šauktis Dievo pagalbos.
Per pietų pertrauką lankysis viešnia Elizabeth Zakharkiv iš Los Angeles Ukrainian Art Center. Tai pagrindinė vietinė ukrainiečių organizacija,kuri šiuo metu ruošia didžiulę siuntą medikamentų ir reikmenų tiesiai į Ukrainą. Prašiau kad ji pakalbėtų su mokiniais po pietų pertraukos. Kviečiame ir jus . Žiūrint kiek susirinks mokinių, saugiai rinksimės salėje.
Paskutinę pamoką, 12:40 , visi stovėsime ant bažnyčios laiptų su plakatais. ATVYKITE SU SAVO PLAKATU IR UKRAINOS VĖLIAVOS SPALVOMIS.
Čia bus mūsų simbolinis paramos ženklas. Ukrainiečiai LABAI, LABAI įvertina lietuvių prisidėjimą .
Aukas rinksime visą mėnesį mokykloje, Kaziuko mugėje, Nepriklausomybės minėjime sekmadienį.
Atvykite į sekmadienio Nepriklausomybės minėjimą ir mišias.Pagerbkime Lietuvos laisvės kovas. 
ŽMONIŲ DĖMESYS ATBUNKA ! VISUR IR DAŽNAI SKELBKIME UKRAINOS NELAIMĘ, NES JI MUMS LABAI ARTIMA.