PIRMA MOSKLO DIENA – RUGS.10,2022

rugsėjo 05, 2022

MOKINIAI, TĖVAI ir MOKYTOJAI – Los Angeles lietuvių JĖGA!
Rugsėjo 10 d. 9 val. ryto grįžtame į lietuvišką mokyklą su naujomis jėgomis, ryžtu ir užsimojimais. Energingo tėvų komiteto ir pasišventusių mokytojų vedami, tęsime tą lietuvišką, šeimynišką nuotaiką, kurią daugelis patyrėte šokių šventėje, stovyklose ir kelionėse į Lietuvą.
Sveikatos taisyklėms palaisvėjus, kviečiame burtis  mokyklos kieme per vėliavų pakėlimą ir prisidėti prie bendros talkos šeštadieniais.
Mokykla – tai smagiausia vieta vaikams susidraugauti, tėveliams užmegzti pažintis, ir visiems išlaikyti lietuvybės paveldą. Visi turime gerus norus su vaikais kalbėti lietuviškai ir patys juos mokyti lietuviškai skaityti ir rašyti. Mokykla, kaip tik yra tas centras, kuriame sutelkę jėgas,visi siekiame to paties tikslo. Namai, šeima, mokykla – puiki kombinacija !
Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla jau 73-čius metus sėkmingai veikia. Džiaugiamės ilgamete TRADICIJA, įgyvendiname savo MISIJĄ, ir kuriame VIZIJĄ lietuvybės išlaikymui ateinančiose kartose.
Sveikinu visus sugrįžtančius ! Mielai priimsime naujus mokinius.
Marytė Newsom
_________________________________________________________________________________

Dear Parents,

 

On September 10th ( 9am) we open our Lithuanian School doors for the 73rd year, awaiting the return of past students and welcoming new ones. This summer’s Folk Dance Festival, Scout camp, and visits to Lithuania strengthened our friendships and ties to our heritage.

Lithuanian School is the best place to continue these friendships and to deepen our knowledge of the Lithuanian language and culture.

Family, home, and school – a wonderful combination that will keep Little Lithuania of L.A. alive!

Join us during flag raising ceremonies every Saturday morning, and lend a hand to our energetic Parent Committee whenever they ask. Our school exists only thanks to parental involvement and dedication. Looking forward to seeing all of you. Welcome back!

 

Sincerely yours,

Maryte Newsom