Namu Darbai (4th Grade)

kovo 28 – balandžio – 18:  Atsiųskite mokykojoms iki balandžio 18d.

April 05, 2020


Mieli tėveliai,
 
Tikiuosi, kad visi sveikai laikotės namie. Didelis Ačiū šeimom kur kas savaitę laiku atsiunčia darbus, tačiau nepamirškite prisegti ‘skaitymo lentelę’ ir ‘penkis naujus žodžius’. Namų Darbai nera 100% atlikti jeigu jų neprisegat. Jeigu reikia medžiagos skaitymui, aš rekomenduoju: http://laikaivaikams.org/web/home/index.html Ten rasite trumpus straipsius: “Mūsų laikai, Lietuvos akimis žiūrint. Skirta išeivijos jaunimui.  
 
PRIMENU – renkame medžiagą 2019-2020 Metraščiui.  Prašau Kudirkų ir Lake šeimų  – būtinai persiūskite jūsų vaikų, šių metų mėgstamiausią rašinėlį Metraščiui.
Didelis, didelis ačiū visom šeimom kur persiuntė rašinėlius. 
 
NAUJIENA: Prašome atsiųst mokytojom VISUS – iki šiol užduotus Namų Darbus  -iki balandžio 18d. (jeigu dar nepersiųntėt). 
 
kovo 28 – balandžio 4  
Prat knyg.: 96 – 100 psl. (Pamoka ir Pratimas 16)
Skaityti: Pavasaris Lietuvos laukuos, Skambėk pavasarėlį, Pumpurėliai, Velykų rytą, 176-179 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Tikyba:  Susitaikykite su tėveliais, kitais šeimos nariais, ir Dievu (atsiprašykite už nuodėmes).  Šiuo laiku būtumėm ėję išpažinties bažnyčioje.
 
balandžio 4 – 18  Atsiųskite mokykojoms iki balandžio 18d.  
Skaityti:  Velykos Lietuvoje, psl. 179-181
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Rašinėlis (Rašymas ir Tikyba):  Velykos
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

March 28 – April 4  Send to teachers by April 4th.

March 28, 2020


March 28 – April 4  Send to teachers by April 4th.

Prat knyg.: 96 – 100 psl. (Pamoka ir Pratimas 16)

Skaityti: Pavasaris Lietuvos laukuos, Skambėk pavasarėlį, Pumpurėliai, Velykų rytą, 176-179 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Tikyba:  Susitaikykite su tėveliais, kitais šeimos nariais, ir Dievu (atsiprašykite už nuodėmes).  

kovo 21 – 28  Atsiųskite mokykojoms iki kovo 28d.

March 21, 2020


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

kovo 21 – 28  Atsiųskite mokykojoms iki kovo 28d.
Prat knyg.: 92 – 95 psl.  (Pamoka ir Pratimas 15)
Skaityti: Žaltys, 174 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   
Rašinėlis: Žaltys       
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Prašome nufotografuoti visus darbus ir juos atsiųsti mokytojoms elektroniniu būdu.  Mokiniai kurie atliks visus darbus bus keliami į penktą klasę.  Prašome neatsilikti.

March 14-21 E-mail to the teachers by March 21

March 14, 2020


kovo 14 – 21  Atsiųskite mokykojoms iki kovo 21d.

Prat knyg.: 88 – 91 psl. (Pamoka ir Pratimas 14)

Skaityti:  Gyvatė, 173 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Rašinėlis:  Gyvatė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

March 7-14

March 08, 2020


kovo 7 – 14:

Skaityti:  Varlė, 169 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Rašinėlis: Varlė

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

vasario 29d. – kovo 7d.

March 03, 2020


Kitą savaitę bus Nepriklausomybės Svente (12:00 – 1:00). 
Mūsų klasė deklamuos eileraštį. Minėjimui, vaikai turės deveti tautinius rūbus nes šoks tautinius šokius, dainuos tautines dainas ir bus mokyklos nuotrauka. 
 
Namų Darbai vasario 29 – kovo 7d:
 
Prat. Knyga: pasiruoškite Diktantui 3, psl 119
Skaityti: Šv, Kazimieras, 158-160
Rašinėlis: Ką reiškia Laisvė?
Parinkite penkis naujus žodžius
Skaitymo Lentelė
Išmokti ‘Vasario 16’ eilėraštį
 
Pasikalbėsime klasėje apie Piešimo Konkursą.

Vasario 29 – kovo 7

March 02, 2020


Vasario 29 – kovo 7:

Pasiruoškite Diktantui 3: Daiktavardžių antroji linksniuotė, 119 psl.

Skaityti:  Šv. Kazimieras, 158-160 psl.

Rašinėlis:  Ką reiškia laisvė arba Ką reiškia gyventi laisvoje šalyje?

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas 12:00-1:00.

Prašome, kad mokiniai dėvėtų tautinius drabužius.  Ačiū!

Vasario 29 – kovo 7

Vasario 29 – kovo 7:

Pasiruoškite Diktantui 3: Daiktavardžių antroji linksniuotė, 119 psl.

Skaityti:  Šv. Kazimieras, 158-160 psl.

Rašinėlis:  Ką reiškia laisvė arba Ką reiškia gyventi laisvoje šalyje?

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Pasiruoškite Piešinių konkursui – Angelai.

vasario 22-29

February 23, 2020


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Vasario 22 – 29:
 
Prat. knyg 84-87 psl
Skaityti: Vasario 16 ir Kovo 11, 157 psl
Parinkite penkis naujus žodžius.
Skaitymo lentele
 
PRIDEDU:
Išmokti Jono Minelgos eilerašti ‘Vasario 16” iki kovo 7 d. (Mokyklos Nepriklausomybės Švenčių Minėjimas)
Juodraštį parašyti Rašinių Konkursui (vasario 29 dienai)
Prašome pasirašyti ir gražinti pažymio knygutes
 

February 8-22

February 09, 2020


Vasario 8 – 22 (dviejų savaičių namų darbai):
Prat knyg.:  80 – 83 psl.  (Pamoka ir Pratimas 12)
Skaityti:  Briedis, 112-113 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Rašinėlis:  Briedis
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Pasiruoškite Rašinių konkursui.
  1. Vilniaus senamiestis brangus ne tik lietuviams”  – Skirta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams.  Pasiruošimui galima naudoti informacijos šaltinius: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_senamiestis http://www.vilnius-tourism.lt/ 

2. “Ką brangaus mums seneliai paliko”  –  Skirta Tautodailės metams.  Pasiruošimui galima naudoti informacijos šaltinius:  https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97 https://www.vle.lt/Straipsnis/tautodaile-118086 

3. “Lituanistinė mokykla – lietuviška salelė plačiuose pasaulio vandenyse”  Skirta Mokyklų bendruomenių metams.