Namu Darbai (4th Grade)

gegužės 8 – 14d. namų darbai

May 08, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

gegužės 8 – 14d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, gegužės 14d.  Ačiū!
Prat. knyg. Pamoka 18, 106-108 psl. 
JEI NORITE:
Skaityti: Vilkas, p. 98
Rašinėlis: Vilkas
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

gegužės 1 – 7d. namų darbai

May 01, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

gegužės 1 – 7d. namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, gegužės 7d.  Ačiū!

Prat. knyg. Pratimas 17, 104-105 psl. 

JEI NORITE:

Skaityti: Mamytė, Dainuok, motule ir Mamytei, p.209-211

Rašinėlis: Mano mama

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 

balandžio 17 – 23d. namų darbai

April 17, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

balandžio 17 – 23d. namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, balandžio 23d.  Ačiū!

Prat. knyg. 99 ir 100 psl.

JEI NORITE:

Skaityti: Klaipėda p. 146-147

Klausimai: p.147

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

balandžio 10 – 16d. namų darbai

April 11, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

balandžio 10 – 16d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, balandžio 16d.  Ačiū!
Prat. knyg. 95 psl. 
JEI NORITE:
Skaityti:  Kaunas, 135-136 psl.
Klausimai: 136 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kovo 27 – balandžio 9d. namų darbai

March 27, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kovo 27 – balandžio 9d. namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, balandžio 9d.  Ačiū!

Prat. knyg. 93-94 psl. (baikite 94 psl.)

Rašinėlis:  Kryžiaus keliai, Verbos, arba Velykos

JEI NORITE:

Skaityti:  Velykos Lietuvoje, 180-181 psl. 

Klausimai: 181 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                           

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kovo 20 – 26d. namų darbai

March 20, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kovo 20 – 26d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, kovo 26d.  Ačiū!
Prat. knyg. 89-91 psl. 
Jeigu dar neatsiuntėt, prašau atsiųsti Švietimo Tarybos konkurso piešinį ŠIANDIEN ir jūsų parašytą legendą Švietimo Tarybos rašinių konkursui ŠIĄ SAVAITĘ.  
JEI NORITE: 
Skaitymas:  Lietuvos sostinė, 127-128 psl.
Rašinėlis:  Lietuvos sostinė arba Gedimino sapnas (pasirinkite)
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kovo 13 – 19 d. namų darbai

March 13, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kovo 13 – 19 d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, kovo 19d.  Ačiū!
Prat. knyg. 86-87 psl.
Švietimo Tarybos Rašymo konkursas – Gražiai perrašykite rašnį
JEI NORITE:
Skaitymas:  Vasario šešioliktoji – kovo vienuoliktoji 157 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Šveitimo Tarybos Rašymo Konkursas
  • Rašinys rašomas namuose individualiai arba su šeima. 
  • Parašius rašinėlį, kitoje lapo pusėje  – aiškiai ir įskaitomai, parašyti mokinio vardą, pavardę, klasę ir mokyklą, bei pridėti individualią arba bendrą rašinį rašiusiųjų nuotrauką.
  • Darbų originalas paštu siunčiamas mokytojai kovo 19-20d. 
  • Mokytojai atrenka rašinius ir siunčia tik tuos, kurie jų manymu tinka konkursui. 
  • Mokytojas nusprendžia, kurie mokiniai rašys lietuvių kalba, o kurie rašys anglų kalba.
  • Vertinama tema, ne rašybos klaidos.

“Amžių glūdumoj…“.

Pasikalbėti apie gilią Lietuvos senovę, pagonybės laikus. Kaip žmonės gyveno tais laikais, apie jų papročius, baltų gentis, mitologiją…

Sukurti legendą apie jau esamą arba jūsų sugalvotą dievišką būtybę….

Tema skirta įžymiai mokslininkei, archeologei, antropologei, archeomitologijos pradininkei  Marija Gimbutienei prisiminti. https://lt.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutienė. 

(Senovės lietuvių dievai ir deivės: Perkūnas – vyriausiasis pagonių dievas, atmosferos ir gamtos valdytojas, baudžiantis „dievo rykšte“ – žaibais. Saulė ir Mėnulis – Žemės tėvai. Žemyna – žemės ir vaisingumo deivė. Medeina – miškų ir medžioklės deivė. Milda – meilės ir laisvės deivė. Laima – likimo lėmėja, likimo deivė. Gabija – namų židinio deivė. Lada – dangaus ir žemės, lietaus davėja, žemės globėja, harmonijos, meilės ir grožio deivė….)

(1-2 ranka rašyti puslapiai)

Anglų kalba

„Daug rankų didžią naštą pakelia.“

Tema skirta JAV Lietuvių Bendruomenės 70 -mečiui paminėti.

Tinka rašyti apie organizacijas:(skautų, ateitininkų, šokių grupes, įvairius fondus…); dalyvavimą sporto, dainų šventėse; asmenis, dirbusius Lietuvių bendruomenėje, lituanistinėse mokyklose. Gal jie buvo tavo tėveliai, seneliai, tetos ar dėdės, o gal brolis ar sesutė? O jei dar nespėjote niekur dalyvauti, tai aprašykite savo ateities viziją kaip Jūs įsivaizduojate Lietuvių Bendruomenės veiklą, gal turite idėjų stovyklai, ar mokyklai…

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Amerikos 

(1-2 ranka rašyti puslapiai)

Kovo 6 – 12 d. namų darbai

March 06, 2021


Kovo 6 – 12 d. namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, kovo 12d.  Ačiū!

Prat. knyg. 84-85 psl. 

Švietimo Tarybos Piešinių konkursas (atsiųsti man iki kovo 13d.)

Švietimo Tarybos Rašymo konkursas – Parašykite juodraštį (rough draft)

JEI NORITE: 

Skaitymas:  Vilniaus legenda 161-163 psl. 

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 27 – kovo 5d. namų darbai

February 27, 2021


Vasario 27 – kovo 5d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, kovo 5d.  Ačiū!
Prat. knyg. 81-82 psl.
Rašinėlis:  Pradėkite galvoti apie jūsų sukurtą legendą rašinių koknursui.
Skaitymas:  Nemuno Pasaka 124psl.
Klausimai:  125 psl. pilnais sakiniais.  
JEI NORITE:
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Vasario 20 – 27 namų darbai

February 20, 2021


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Vasario 20 – 27 namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, vasario 26d.  Ačiū!

Prat. knyg. 78-79 psl.

ARBA/IR

Rašinėlis: Aprašykite Lietuvos Nepriklausomybės renginį kurį stebėjome vasario 20d.

Parinkite penkis ketvirtos linksniuotės žodžius kurie baigiasi galūne -us; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.