Namu Darbai (4th Grade)

Gruodžio 7 – 14

December 08, 2019


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Gruodžio 7 – 14:

Prat. knyg.: 37-42 psl. (Pamoka ir Pratimas 6)

Skaityti: Pelėda, 72 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.   

Rašinėlis: Pelėda           

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 

Ruoškitės Kalėdų Eglutei.  Išmokite žodžius atmintinai.

6 Dievo gyvulėliai

1. Aleksas – Asilas – Aš asilas, nešiau Mariją “dangaus rožę” ir nešiau Kūdikį “visą amžinybę” ant savo nugaros.

2.  Emilija – Avinėlis – Aš avinėlis, duodu Jums vilnos.  Mane baltą aukojo Dievui, bet dabar Jėzulis bus geriausia auka.  Jį vadins Dievo avinėliu.

3. Danielius – Vilkas – Aš plėšrus vilkas, neleidžiu kitiems gyvuliams per daug išsiplėsti.  Bet šis kūdikis neša taiką.  Kai jis valdys bus taika visame pasaulyje.  Net vilkas gyvens taikingai su avinėliu ir liūtas su veršiuku.

4. Austė – Liūtas – Aš liūtas, gyvulių karalius.  Ir Jėzus yra karalius.  Jį vadins “Judos Liūtu” ar “Aslan.”  Nes jis valdys taikingai.

5. Aistė – Žuvis – Aš žuvis, su visais Jūrų gyvūnais Dievą garbinu.  Jėzaus apaštalai bus žvėjai, ne tik žuvų bet ir žmonių.  Mane krikščionys paišys kaip jų ženklu, nes graikiškai “Jėzus Kristus, Dievo sūnus, Išganytojas.”  Pirmos raidės rašo “Ichtus” – žuvis!

6. Karolina – Balandėlė – Aš balandėlė – nešu taikos šakelę.  Jėzus taikos karalaitis.  Aš primenu švelnią ir gražią meilę – Taip kaip Jėzulis mus myli visą laiką.

Lapkričio 23 – gruodžio 7

November 24, 2019


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Lapkričio 23 – gruodžio 7:  

Dviejų savaičių namų darbai

Prat. knyg.: 32-36 psl. (Pamoka ir Pratimas 5)

Skaityti: Sakalas, 68 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia. 

Rašinėlis: Sakalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Ruoškitės Kalėdų Eglutei.  Išmokite žodžius atmintinai.

Džiaukis pasauli Viešpačiu

Ir žemėn Jį priimk!

Atverkim širdis

Ir jį karštai mylėkim

Giedokim Jam linksmai (2x)

Dangaus ir žemės Viešpačiui.

Džiaukis pasauli Jo šviesa

Jo meile ir taika

Visi laukai ir medžiai

Ir gyvulėliai džiaugias

Ir gieda jam linksmai (2x)

Dangaus ir žemės Viešpačiui.

Lapkričio 16-23

November 18, 2019


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Lapkričio 16-23:

Prat. knyg.: 27-31 psl. (Pamoka ir Pratimas 4)

Skaityti: Varna, 63-64 psl.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.  

Rašinėlis: Varna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Mokykitės Kalėdų giesmių žodžius

Iki pasimatymo šeštadienį!

Mok. Gailė

Džiaukis pasauli Viešpačiu

Ir žemėn Jį priimk!

Atverkim širdis

Ir jį karštai mylėkim

Giedokim Jam linksmai (2x)

Dangaus ir žemės Viešpačiui.

Džiaukis pasauli Jo šviesa

Jo meile ir taika

Visi laukai ir medžiai

Ir gyvulėliai džiaugias

Ir gieda jam linksmai (2x)

Lapkričio 9-16

November 10, 2019


Lapkričio 9-16:

Skaityti: Žvirblis, 56 psl.  

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.  

Rašinėlis: Žvirblis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Lapkričio 2-9 d.

November 04, 2019


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Lapkričio 2 – 9 d.
Prat. knyg.: 119 psl. Pasiruoškite “Diktantui 1”.
Skaityti: Gegutė 44 psl. ir “Kodėl Gegutė Neperi Vaikų” psl. 46.
Atsakykite į klausimus 46 psl. pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    
Rašinėlis: Gegutė.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 

lapkričio 2 – 9 d.

November 03, 2019


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

lapkričio 2 – 9 d.

Prat. knyg.: 119 psl. Pasiruoškite “Diktantui 1”

Skaityti: Gegutė 44 psl. ir Kodėl Gegutė Neperi Vaikų 46 psl.

Atsakykite į klausimus 46 psl. pilnais sakiniais

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    

Rašinėlis: Gegutė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 

Spalio 26 – lapkričio 2 d.

October 28, 2019


Šeštadienį pirma kart susirinko visa ketvirta klase!. Smagiai pareidom laiką kartu. Kol aš tikrinau kas atliko namų darbus, mokiniai spalvino “Varnėna”. Kartu paskaitėme “Varnėnas’  psl. 41 ir  mokiniai parašė rašinėlius ‘Varnėnas’. Mokėmės apie vyriškos ir moteriškos giminės daiktavardžius ir kartu atlikome 23 psl. pratimų knygoje.

Pasikeitė mūsų dienotvarkė – Tautinių šokių pamoka dabar bus gale dienos, paskutinė pamoka.
 
Dėmesio: VĖLINĖS – lapkričio 2 d. 9 val. visi kviečiami į Forest Lawn Kapines. Jaunimas praves susikaupimą ir maldas už mirusiūjų vėles, lankysime 250 lietuvių kapus. Prašome atsinešti gėlyčių papuošti kapus; mokykla parūpins vėliavėles.
 
Šios savaitė namų darbai:
 
Spalio 26- lapkričio 2 d.
Prat. knyg.: 23-26 psl. (Pratimas 3)
Skaityti: Varnenas, 41 psl. 
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.    
Rašinėlis: Varnenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 

October 19-26

October 20, 2019


October 19-26:

Grammar workbook:  pages 21-22

Reading book: Vieversys (Lark), page 39

Choose 5 new words from the reading assignment; write and draw their meanings.

Write a paragraph about larks (Vieversys/Vyturys).

Reading log: Read in Lithuanian at least 2 times during the week; parent signature is required.

Jack-O-Lantern show.  You may decorate a Jack-O-Lantern and bring it to school.

spalio 12-19:

October 12, 2019


Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Šios savaitės namų darbai:
 

Prat. knyg.: 18-20 psl.   

Skaityti:  psl.  32-33 ‘Kregždė  ir 32-33 Darbo Knygeleje

Rašinėlis:   “Kregždė” ir “Lietuvių Dienos” (jeigu buvote)

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo psl 32-33; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.            

Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 

September 28-October 12 (Homework for 2 weeks)

September 29, 2019


September 28-October 12 (Homework for 2 weeks)

Grammar workbook:  p. 16-17 (Lesson 2)

Read:  Gandras (Stork), p. 26

Choose 5 words that are new to you from the reading; write the definition and draw a picture of each word.

Paragraph:  Gandras (Stork)

Reading log:  Read in Lithuanian at least 2 weeks during the week; parent signature is needed.