Namu Darbai (4 Klasė)

Rugsėjo 7-14: 

rugsėjo 08, 2019


Rugsėjo 7-14:                                                                                                   

Rašinėlis:  “Vasaros atostogos” arba “Ko aš tikiuosi iš šių mokslo metų” (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau) sąsiuvinyje.                          

Skaityti:  “Rudens imtynės su vasara” 5 psl. ir “Ruduo” 6 psl.                   

Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.  

Visus rašinėlis, diktantus ir t.t. rašykite sąsiuvinyje.

Išpildykite avarinę kortelę (emergency card) ir grąžinkite ją rugsėjo 14d.

Rugsėjo 14d. prašome nupirkti skaitymo knygą „Lietuvos laukai“ ir gramatikos pratimų knygą ketvirtai klasei.

Kiekvieną šeštadienį prašome į mokyklą atsinešti visas knygas, kreidų, porą žirklių, trintuką ir bent du pieštukus.