Archives

sausio 22, 2022


sausio 22- sausio 29 namų darbai:

Peržiūrėkite pratimų knygą.  Ar visi užduoti puslapiai atlikti?  Prašau pasivyti. 

Ar parašėte užduotus rašinėlius?  Prašau parašykite rašinėlius.  Kitaip nebus iš ko rinktis metraščiui. 

Užduotus darbus galite rasti mokyklos tinklapyje www.lamokykla.com.

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) kiekvieną savaitę– Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas.

LT Mokyklos pamokos šeštadienį sausio 22-tą

sausio 21, 2022


Sveiki,

Ačiū, tie kur atsiuntė man penkius žodžius arba informaciją apie ‘Kas aš esu’ projektą. Jeigu galite pristatyti iki šiandienos būtų labai gerai. Aš tada sudėsiu savaitgaliui.

Prisegu pratimą 16-tą kur darysim mokykloje. Skaitysim p.36-37 iš ‘Kelio’ knygos apie Trakų Pilies Kasdienybė.

Namų darbams bus atsakytį klausimą 3-čią ‘Kelio’ knygoje p.37 ir užbaigti pratimą 16-tą jei nebusit mokykloje.

Šį savaitgalį vyks mokytojų suvažiavimas ir semeneristai pristatys savo pokalbius.

Jeigu kokiu klausimų prašau praneškite.

Mok. Jonas

Pratimas 16

LT Mokyklos pamokos šeštadienį sausio 22-tą

Sveiki,

Kadangi nevisi lankė mokykla šeštadienį, dar prašyčiau kad man atsiustut  5-ius žodius del “Kas Aš Esu?” projekto.
Kaip Jūsų septintokas numato savo interesus? (pvz. skautavimas, komputerio žaidimai, futbolas, slidinejimas, muzika, muzika, t.t.)
Parašykite lietuviškai ar angliškai ir aš išversiu. Aš tada sudesiu į sekantį formatą ir pristatysiu per mokytojų konferneciją.
Prašau man pristatyti iki ketvirtadienio vakaro.
Jeigu kokiu klausimų prašau praneškite.

Mok. Jonas

Sausio 15 – 22

sausio 17, 2022


Sausio 15: (Pirmo semester pabaiga)

Prat. knyg.:  48-50 psl. 

Skaityti: Mindaugo laikų Lietuva, 31 psl. ARBA Kunigaikštis Gediminas ir Kaip Kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių, 32-33 psl. Atsakykite klausymus 

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.  

ND:

  • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
  • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.   
  • Rašinėlis: “Kūčios ir Kalėdos”, ARBA “Kalėdų atostogos” (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau)
  • Meno projektas „Kas As Esu“  

sausio 15- sausio 22 namų darbai

sausio 15, 2022


sausio 15- sausio 22 namų darbai:

Prat. knyg. p. 41-43 (Vaisiai)

Skaityti “Mįslė” p.74-75

Atsakyti į klausimus p. 75

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) kiekvieną savaitę– Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 

LT Mokyklos pamokos šeštadienį sausio 15-tą – Priedas

sausio 14, 2022


Sveiki,

Užmiršau dar pranešti, kad mokytojai turi naują projektą “Kas As Esu?” (del Mokytojų Konferencijai kurį ivyks sausio 22 ir 23 parapijoje).
Mes per pamoką atliksim šį šeštadienį, bet jeigu mokiniai galetu 6 – 8 ŽODŽIUS apie “Kas Aš Esu?” (pvz. šunis, skautavimas, komputerio žaidimai, futbolas, slidinejimas, muzika, muzikali/us t.t.) lietuviskai nurasyti savo sasiuvinyje galesim greiciau atlikti uzdavineli. Neturesiu visiems padeti…. AČIŪ!
Tada mokinai galės savo veidą nupiešti ir idėti savo žodzius.
Jeigu nebusite per pamoka šeštadieni prašau namuose atlikite projekta ir man persiusti iki 1/20. Visi kiti, tikėkimes gyvai susitiksime… atsineskite juoda markeri ir spalvotus piestukus.
Bus geras projektas metrasciui..!
Jeigu kokiu klausimų prašau praneškite.

Mok. Jonas

Sausio 8 – 15: 

Sausio 8 – 15: 
Skaityti: Trys karaliai – Dievo draugai, 28-29 psl.  ir klaus. 29 psl.
Prat. knyg.:  45-47 psl.
Skaityti: Mindaugo laikų Lietuva, 31 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
DEMESIO: 🎨 🧑🏻‍🎨 Taip pat, naujas projektas “Kas As Esu?” (Mokytojos Konferencijai kuri ivyks sausio 22 ir 23) . Prisegu pavyzdi. Mes per pamoka atliksim kita sestadieni, bet jeigu mokiniai galetu 6-8 ZODZIUS apie “Kas As Esu?” (pvz. kates, sokoladas, futbolas, slidinejimas, baleta, darbsti/us, muzikali/us t.t.) lietuviskai nurasyti savo sasiuvinyje galesim greiciau atlikti uzdavineli.

LT Mokyklos pamokos šeštadienį sausio 15-tą

sausio 13, 2022


Sveiki,

Šiandiena sausio 13-ta Laisvės Gynėjų Diena. Atsimenam Tuos kur žuvo ginant Lietuvos laisvė.
Ačiū, kad visi prisidėjo prie Zoom pamokų pereitą savaitę. Planuojame sugrįžtį į parapiją šį savaitgalį.
Prisegu pratimą 15-tą kur darysim mokykloje. Skaitysim puslapius 34-35 is ‘Kelio’ knygos spie Žalgirio mūšį.
Tik buvo viena dalis namų darbų tai atsakyti klausimą 3-čią ‘Kelio’ kygoje p.33.
Jeigu kokiu klausimų prašau praneškite.

Mok. Jonas

LT Mokykla rytoj šeštadienį sausio 8-tą

Sveiki,

Ačiū už atsakymus. Atrodo Aras, Markus, Kovas, Adomas ir Justinas dalyvaus klasėje rytoj.
Planuoju rytoj zoom pamokėlę 9.15-10.00am ir tada po pertraukos 10.10-10.50am.
Topic: 7-tos klases zoom klase – pirma dalis
Time: Jan 8, 2022 09:15 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: siunsta elektroniniu paštu
Topic: 7-tos klases zoom klase – antra dalis
Time: Jan 8, 2022 10:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 667 026 3905
Passcode: siunsta elektroniniu paštu
Prisegu pratimą 14-tą ir skaitimo puslapius 32-33 is ‘Kelio’ knygos. Nereikia atspausdinti nes matysis per Zoom.
Ačiū!

Mok. Jonas