spalio 19,2019

October 18, 2019

Visi keliai veda į mokyklos 70-to Jubiliejaus Vyno Vakaronę ! Entuziastingas tėvelių ruošos komitetas,vadovaujant Linai Pakuckienei ir Indrei Anelauskienei, jau kelinta sykį renkasi. Suplanavo puikų, unikalų, linksmą vakarą. Smagiai paminėsime mokyklos gimtadienį, pasivaišinsime įvairiais vynais ir sočiais užkandžiais. Jau pats laikas užsisakyti bilietus.Žiurėkit reklamą.

Kitos ateities datos:

spalio 26  Moliūgų parodėlė. Papuoškite moliūgus lietuviškais motyvais.Dovanėlės visiems.

lapkr.2  Tradicinis kapų lankymas Forest Lawn kapinėse 9:00-9:50. Aplankysime lietuvių kapus, pasimelsime ir papuošime gėlėmis.Grįžtam į mokyklą tęsti pamokas.

lapkr.9 L.A.Vyskupijos CHILD SAFETY pamokos mokiniams. Svarbu nepraleisti mokyklos šią dieną. Tėveliai turėjo pasirašyti leidimo lapą. Info: Linas Venckus.

lapkr.16  VYNO VAKARONĖ

lapkr. 23  Labdarai skirtas BLUSŲ TURGUS. Suneškite žaislus, knygutes,moteriškus papuošalus pardavimui ir pirkimui.Info: Brigita Šlekys.

lapkr. 30  Pamokų nėra – Padėkos Dienos savaitgalis

________________________________________________________________

KIŠKIŲ KLASĖ – nuo šių metų priimame vaikus nuo 3m. amžiaus. Praneškite draugams.

SUAUGUSIŲ KLASĖ – ieškome naujų mokinių.Paraginkite lietuviškai nekalbančius atvykti į mokyklą. Mielai priimsime į  pavyzdinę pamoka veltui. Info: Aldona Kudirkienė