Vasario 20, 2021

vasario 16, 2021

SVEIKINAME VISAS MOKYKLOS ŠEIMAS LIETUVOS GIMTADIENIO – VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA. DŽIAUKIMĖS IR DIDŽIUOKIMĖS. 

KVIEČIAME į MINĖJIMĄ – Visos šeimos gavo nuorodą ,kaip prisijungti prie Vasario 16-tosios programos ateinantį šeštadienį, vasario 20 d., 9 val. ryto per Zoom platformą. JAV Švietimo Taryba paruošė nepaprastą programą, kurioje jungsis išeivijos mokyklos pasveikinant Lietuvą. Visų klasių mokiniai stebės programą , ir jai užsibaigus, tęs pamokas .

Renginio Zoom I.D. 824 1596 9663.