Vasario 16 , 2022

vasario 19, 2022

Sveikiname visas mokyklos šeimas Lietuvos Nepriklausomybės Šventės – Vasario 16-tosios proga. Prisiminkime kodėl svarbu išlaikyti lietuvybę mūsų šeimose ir skatinkite vaikus kalbėti lietuviškai .

Mokykla vadovaujasi šiais tikslais – tęsiame lituanistinio švietimo TRADICIJĄ, su užsidegimu vykdome jaunimo švietimo MISIJĄ, su viltimi ir naujais užsimojimais kuriame ateities VIZIJĄ, kad lietuvybė įsišaknytų mūsų vaikuose ir ateinančiose kartose. Būkime verti sunkiai iškovotos Lietuvos laisvės.

Pranešimai: Pamokų nėra prezidentų savaitgalį, vasario 19 d.

Pirmo Susitaikymo/Išpažinties sakramentas teikiamas kovo 5 d.

Spindulio Blynų Balius – vas.26d.

„Aš Kitoks“ – miuziklas – vasario 27 d. parapijos salėje.

Visuomenės Kovo 11-tos minėjimas – sekmadienį, kovo 6 d. parapijos salėje

Skautų Kaziuko Mugė – sekmadienį, kovo 13 d.

KVIEČIAME TĖVELIUS SUGRĮŽTI Į MOKYKLOS KIEMĄ .VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS 9 val.

 

Būkite sveiki ir saugūs,

p.Marytė