Kovo 5 – Palaikome Ukrainą !

kovo 05, 2022

Dar kartą nuoširdžiai kviečiu visus į rytojaus šv.Mišias už Ukrainą, tuoj po vėliavų pakėlimo 9 val. Labai svarbu parodyti mūsų vaikams, kad nors ginkluotas pasipriešinimas yra baisiai svarbus, turime ir šauktis Dievo pagalbos.
Per pietų pertrauką lankysis viešnia Elizabeth Zakharkiv iš Los Angeles Ukrainian Art Center. Tai pagrindinė vietinė ukrainiečių organizacija,kuri šiuo metu ruošia didžiulę siuntą medikamentų ir reikmenų tiesiai į Ukrainą. Prašiau kad ji pakalbėtų su mokiniais po pietų pertraukos. Kviečiame ir jus . Žiūrint kiek susirinks mokinių, saugiai rinksimės salėje.
Paskutinę pamoką, 12:40 , visi stovėsime ant bažnyčios laiptų su plakatais. ATVYKITE SU SAVO PLAKATU IR UKRAINOS VĖLIAVOS SPALVOMIS.
Čia bus mūsų simbolinis paramos ženklas. Ukrainiečiai LABAI, LABAI įvertina lietuvių prisidėjimą .
Aukas rinksime visą mėnesį mokykloje, Kaziuko mugėje, Nepriklausomybės minėjime sekmadienį.
Atvykite į sekmadienio Nepriklausomybės minėjimą ir mišias.Pagerbkime Lietuvos laisvės kovas. 
ŽMONIŲ DĖMESYS ATBUNKA ! VISUR IR DAŽNAI SKELBKIME UKRAINOS NELAIMĘ, NES JI MUMS LABAI ARTIMA.