Prasideda Nauji Mokslo Metai 2020-2021 !

rugpjūčio 14, 2020

Mieli ir brangūs Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos tėveliai ir mokiniai,

Gyvename tokiais laikais, kuriuos dar nei vienam iš mūsų neteko patirti. Užsidarę savo namuose ir artimųjų rate, patyrėme glaudesnius ryšius,bet ir begalinį neaiškumą apie ateitį.Supratome koks svarbus bendravimas, visuomeninė veikla, gyvas mokslas, diskusijos. Trokštame pamatyti vieni kitus ir sugrįžti į normalų gyvenimą.

Deja, kol kas, šis laikotarpis yra mūsų naujas normalus gyvenimas. Turime su juo susitaikyti ir dėti dideles pastangas ne tik likti sveikais, bet ir išlaikyti pastovią gyvenimo eigą.

Pavasarį, mus visus užklupusius netikėtai pandemijai, dėjome pastangas išlaikyti normalumą lietuviškos mokyklos atveju.Taip ir padarėme. Mokytojos, tėveliai ir mokiniai sumaniai,ryžtingai  ir sėkmingai užbaigė jubiliejinius mokslo metus.

Valio visiems! Tuom parodėte, kad lietuvybė jums svarbi ir dėsite pastangas ją išlaikyti savo šeimose.Šiuo metu, tas naujas normalumas priverčia vėl sugrįžti į nuotolinį mokymą pradedant  rugsėjo 12 d.  Parapijos patalpose nebus renginių tol kol Arkivyskupija ir sveikatos įstaigos neduos leidimo sugrįžti į veiklą.

Pramatę tokias sąlygas, lietuviškos mokyklos adminstracija,mokytojos ir  tėvų komitetas pasiryžo nenutraukti lietuviško auklėjimo eigos ir dėlioja planus pastoviam, įdomiam, tėvų nevarginančiam sugrįžimui į mokyklą nuotoliniu būdu.Pamokos vyks šeštadienio rytais su pertraukomis 9:00-11:00 (1-6kl) ir 11:00-1:00 (7-12 kl) . Patiem mažiausiem (KK ir VD) laikas sutartinis. Mokslapinigiai labai sumažinti.

 Savo, mokytojų, ir tėvų komiteto  vardu, nuoširdžiai kviečiu visus  užsiregistruoti naujiems 2020-2021 mokslo metams .Registracijos formas rasite mokyklos tinklalapyje lamokykla.com.Planuojame kaip efektingiausiai, įdomiausiai ir linksmiausiai tęsime darbą. Pramatome daug abiturientų, laukiame naujų Kiškių ir tikimės jūsų šviesias šypsenas matyti kompiuterių ekrane.

Mokykla gyvavo 70 metų. Tegyvuoja ir klesti dar toliau!

Su meile ir pagarba,                                                                                                                                                   Marytė Newsom