PIRMA MOKSLO DIENA RUGSĖJO 12-ta

rugsėjo 05, 2020

Priminimas – ateinantį šeštadienį, rugsėjo 12 d. pradedame 
Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos naujus 2020-2021 mokslo metus nuotoliniu būdu. 
 
Ačiū daugeliui šeimų, kurios jau užsiregistravo. Nuoširdžiai kviečiu visus registruotis dabar lamokykla.com. Mokytojoms reikia sudaryti mokinių sąrašus ir gauti emailus kur siųsti pamokų prisijungimo informaciją. Primenu – bus sunkumų neužsiregistravusiems mokiniams ateityje, kai bus laikas sugrįžti į mokyklą gyvai, nes jie bus atsilikę pamokose.
Knygas bus galima įsigyti sekmadienį, rugsėjo 13 d. parapijoje arba atskirai susitarus su Laima Gajauskiene Laima_g@hotmail.com
Prašom sugrąžinti  pasiskolintas knygas iš buvusios klasės. Laukiame visų šv. mišiose!
Su klausimais kreiptis į Marytę Newsom 310/500-6311  arba marytens@hotmail.com
Mokytojos laukia visų,visų. Pradėsime ypatingus mokslo metus įdomiai, kūrybingai ir draugiškai. Esame viena didelė lietuviška šeima! Padraugausime per ekraną !
 
p.Marytė