News

spalio 21,2017

spalio 21, 2017


Alytaus Teatro spektaklis vaikams PINOKIS statomas mokykloje 12:15 val. Visi tėveliai kviečiami. Mokiniams privaloma dalyvauti, nes tai dalis lietuvių kalbos pamokų. Ačiū Tėvų komitetui už dovaną mokiniams!

Spalio 28 d. pertraukų metu bus Moliūgų paroda. Mokiniai ,papuošę moliūgus lietuviškais motyvais,  bus apdovanoti.

Lapkričio 4 d. 9 val. ryto renkamės Forest Lawn kapinese paminėti Vėlines. Kiškiai ir Vaikų darželis pasilieka mokykloje. Sukalbėsime maldas ir papuošime lietuvių kapus gėlėmis ir trispalvėm. Prisiminkime savo mirusius.

Lapkričio 11 d. Blusų Turgus labdarai. Pradėkite rinkti naudotus žaisliukus ir mamyčių papuošalus . Surinktas pelnas bus skirtas labdarai.

Misija Sibiras dalyviai lankysis mokykloje tą dieną 12:15 val. p.p. Atvykite pasiklausyti pranešimo.

Ačiū,

p.Marytė

 

spalio 14, 2017

spalio 11, 2017


Mieli tėveliai,

Ačiū visiems tėveliams kurie dalyvavo Virtus, vaikų apsaugos apmokyme. Susirinko daug tėvelių, bet  ne visi. Primenu, kad visi kurie praleidžai laiką mokyklos patalpose PRIVALO įrodyti kad jie yra sertifikuoti. Jeigu neatvykote į pereito šeštadienio paskaitą , galite susirasti kitas parapijas kuriose vyksta Virtus programa. Internete žiūrėkite Archdiocese of Los Angeles, Child Safety program. Išklausę , gausite sertifikatą, kurio kopiją prašau man įduoti. Kiškių tėveliams ypač aktualu tai atlikti!

Taip pat, visi tėveliai kurie talkininkauja mokykloje, budi, pietus valgo ir t.t. turi priduoti pirštų antspaudus/ FINGERPRINTING, lapkričio 18 d. mūsų parapijoje. Rezervuokite laiką pas M.Newsom. Lapas randasi ant mokytojų stalo.

Šį šeštadienį, 10/14 kviečiam mokinukus nuo 1-os klasės iki 8-os klasės į ateitininkų susirinkimą. Susirinkimas vyks nuo 1:20pm iki 2:20pm parapijos apatinėje salėje.Tuo pačiu metu kviečiame jaunuolius nuo 8-os klasės ir seminaristus į moksleivių ateitininkų susirinkimą.Ateitininkų organizacija yra katalikiška jaunimo organizacija, gyvuojanti jau daugiau negu 100 metų.

Spalio 21d. mokykloje pasirodys Alytaus Teatras su vaikų spektakliu PINOKIS. Visos šeimos kviečiamos atvykti 12 val. į viršutinę salę.

Mokyklos Registracija jau užsidarė. Nuo dabar reikės pridėti papildomą mokestį.

Prie šio laiško pridedu  labai svarbias žinias apie patyčių (bullying) problemą jaunimo tarpe.

Ačiū,

p.Marytė

 

Protect Your Children from Bullying 

As adults, we tend to downplay or underestimate the amount and seriousness of bullying that occurs in our children’s schools. But bullying is a serious, widespread problem that needs to be addressed to safeguard our children and provide safer, more secure learning environments.

A nationally representative U.S. study shows that 17 percent of all students reported having been bullied „sometimes“ or more often within a school term. This amounts to almost one in five students. And, for every case reported to school officials, there are many more bullied students who suffer in silence.

Identifying the Effects of Bullying 

As a parent, you may suspect your child is being bullied. If you are not quite sure, review these common signs to help you recognize if bullying is occurring. Your child may:

 • come home with torn, damaged, or missing pieces of clothing, books, or other belongings
 • have unexplained cuts, bruises, and scratches from fighting
 • have few, if any, friends with whom he or she spends time
 • seem afraid of going to school, walking to and from school, riding the school bus, or taking part in organized activities with
 • peers (such as clubs or sports)
 • take a long, „illogical“ route when walking to or from school
 • lose interest in school work or suddenly begin to do poorly in school
 • appear sad, moody, teary, or depressed when he or she comes home
 • complain frequently of headaches, stomachaches, or other physical problems
 • have trouble sleeping or frequent bad dreams
 • experience a loss of appetite
 • appear anxious and suffer from low self-esteem

 

If your child bullies other children at school, it will need to be stopped. Here are some things you can do at home to address the issue with your child:

 • ▀  Make it clear to your child that you take bullying seriously and that it is not okay.
 • ▀  Make rules within your family for your child’s behavior. Praise
 your child for following the rules and use nonphysical and logical consequences when rules are broken. A logical consequence for bullying could be losing rights to use the phone to call friends, using email to talk with friends, or other activities your child enjoys.
 • ▀  Spend lots of time with your child and keep close track of his or her activities. Find out who your child’s friends are and how and where they spend their free time.
 • ▀  Build on your child’s talents by encouraging him or her to get involved in positive activities (such as clubs, music lessons, or nonviolent sports).
 • Adults seldom are present in the online environments frequented by children and youth. Therefore, it is extremely important that adults pay close attention to cyber-bullying and the activities of children and youth when using these new technologies.Cyber-bullying occurs when children and youth use cyber-technologies such as text messaging, Internet sites, and cell phones to bully others. Indirect forms of bullying like this can include spreading of false rumors, gossip, and verbal taunts or attacks. Like bullying that happens in person, cyber-bullying can have serious, and sometimes legal consequences for the ones doing the bullying.Suggestions for Parents

  Tips To help prevent cyber-bullying:

  • ▀  Keep your home computer(s) in easily viewable places, such as a family room or kitchen.
  • ▀  Talk regularly with your child about online activities he or she is involved in.
   1. Talk specifically about cyber-bullying and encourage your child to tell you immediately if he or she is the victim of cyber-bullying, cyber-stalking, or other illegal or troublesome online behaviors.
   2. Encourage your child to tell you if he or she is aware of others who may be the victims of such behavior.
   3. Explain that cyber-bullying is harmful and unacceptable behavior. Outline your expectations for responsible online behavior and make it
 clear that there will be consequences for inappropriate behavior.
  • ▀  Although adults must respect the privacy of children and youth, concerns for your child’s safety may sometimes override these privacy concerns. Tell your child that you may review his or her online communications if you think there is reason for concern.
  • ▀  Consider installing parental control altering software and/or tracking programs, but don’t rely solely on these tools.

   

 

 

 

Spalio 7, 2017

spalio 05, 2017


Mieli tėveliai,

Ačiū visiems kurie dalyvavo Lietuvių Dienose ir sekmadienio susitikime su Jurgiu Didžiuliu. Apgailestauju kad mažai šeimų atėjo susitikti su linksmu svečiu, nors tie mokiniai kurie atvyko, labai puikiai atstovavo mūsų mokyklą. Ateityje malonėkite prisidėti prie mokyklinių renginių. Dedame didelias pastangas viską tvarkingai organizuoti.

Ateinantys renginiai:

Spalio 7 d. Virtus/vaikų apsaugos paskaita 9:30-11:15 salėje. VISI TĖVAI KURIE BUDI, PADEDA KLASĖJE, PIETUS VALGO KIEME, VEŽA VAIKUS Į IŠKYLAS, PRAVEDA SUSIRINKIMUS IR SUEIGAS AR ŠIAIP LEIDŽIA LAIKĄ MOKYKLOJE PRIVALO DALYVAUTI. Po paskaitos gausite sertifikatą.  TURIME TEISĘ ASMENIS BE SERTIFIKATO IŠPRAŠYTI IŠ MOKYKLOS PATALPŲ PAMOKŲ METU . 

Spalio 21 d.  Alytaus Teatro vaikų spektaklis Pinokis 12 val.

Lapkricio 4 d. kapų lankymas Forest Lawn (9-10 val.)

Lapkr. 11 d. Blusų Turgus pertraukų metu

Lapkr. 18 d. Fingerprinting apatinėje salėje . VISI TĖVAI PRIVALO PRIDUOTI ANTSPAUDUS. REZERVUOTI LAIKĄ pas M.NEWSOM. LAPAS RANDASI ANT MOKYTOJŲ STALO.

Gruodžio 2,9 Eglutės repeticijos po pamokų

Gruodžio 16 Pamokos įprasta tvarka . Eglutės programa 12 val.

Ačiū ir iki,

p. Marytė

Lietuvių Dienos spalio 1 d.

rugsėjo 26, 2017


*Spalio 1 d. sekm., LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTU AMERIKOJE projekte. Pasižiūrėkite to paties pavadinimo video utube/internete.

Šeimų Mišios 11:00 val.

Mokinių Pasirodymas Lietuvių Dienose 12:15 val. 

Visi mokiniai dėvi tautinius rūbus.

 

rugsėjo 23, 2017

rugsėjo 19, 2017


*Rugsėjo 23 d. kiekvienoje klasėje bus pristatoma CHILD SAFETY Arkivyskupijos paruoštos pamokos.Registracijos metu prašome pasirašyti formą leidžiant savo vaikams dalyvauti pamokoje.

 

*Spalio 1 d. sekm., LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTU AMERIKOJE projekte. Pasižiūrėkite to paties pavadinimo video utube/internete.

Seks Šeimų mišios 11 val.ir mokinių pasirodymas LT Dienų programoje 12:15 val.

 

*VIRTUS ,vaikų apsaugos PRIVALOMA paskaita TĖVAMS, MOKYTOJAMS, ORGANIZACIJŲ VADOVAMS ir visiems dirbantiems su vaikais,  įvyks šeštadienį, spalio 7 d. 9:30 val. viršutinėje salėje. Išklausę paskaitą,  gausite sertifikatą, kurio reikalauja arkivyskupija iš visų kurie lankosi parapijos patalpose pamokų metu, padeda mokytojams, budi kieme ar atlieka kitas pareigas su vaikais.

 

Mieli tėveliai

rugsėjo 13, 2017


Mieli lietuviškos mokyklos tėveliai,

Rašau jums šį labai svarbų pranešimą. Mums BŪTINAI reikia pasirašyto CHILD SAFETY PERMISSION SLIP  iš kiekvieno mokinio ( nuo Vaikų Darželio iki 12 kl.) ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ. Apsaugos pamokos vyks klasėse 9/23. Be tėvelių leidimo, mokinys negalės dalyvauti. Jeigu nenorite kad vaikas dalyvautų,pasirašysite OPT OUT lapą. 

PRAŠOM atsispausdinti leidimo formą , kuri randasi mokyklos tinklalapyje lamokykla.com

Mokyklą lanko mokiniai iš maždaug 95 šeimų. Iki šiol, užsiregistravo tik 26 šeimos. NEGALĖSIME PRIIMTI MOKINIŲ Į KLASES, jeigu neturėsime visų MOKYKLOS REGISTRACIJOS anketų, ypatingai tų kuriose surašote sveikatos, draudimo, ir atleidimo nuo atsakomybės pilnas žinias.Prašom pilną registracijos medžiagą pateikti kuo greičiau! Registracija baigiasi rugsėjo 23 d. 

Ačiū už dėmesį šiam labai svarbiam reikalui,

 

Šie mokslo metai yra ypatingi, nes visus metus švęsime Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmetį.Mokytojos jau suplanavo įdomių užsiėmimų ir programų. Šiais metais visos žinios tėveliams  bus patalpintos mokyklos tinklalapyje lamokykla.com Elektroniniai laiškai bus siunčiami tik išskirtinais atvejais.

 

Prašom įsidėmeti :

*Rugsėjo 16 d. kviečiame  į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ tuoj po vėliavų pakėlimo. Išgirsite naujų, svarbių žinių apie mokyklos patalpas, vaikų saugumą, mokyklos finansus ir ateities planus. Bent vienas tėvelis iš kiekvienos mokyklinės šeimos turėtų dalyvauti. Lauksime su kava ir bandelėm!

 

*Rugsėjo 23 d. kiekvienoje klasėje bus pristatoma CHILD SAFETY Arkivyskupijos paruoštos pamokos.Registracijos metu prašome pasirašyti formą leidžiant savo vaikams dalyvauti pamokoje.

 

*Spalio 1 d. sekm., LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTU AMERIKOJE projekte. Pasižiūrėkite to paties pavadinimo video utube/internete.

Seks Šeimų mišios 11 val.ir mokinių pasirodymas LT Dienų programoje 12:15 val.

 

*VIRTUS ,vaikų apsaugos PRIVALOMA paskaita TĖVAMS, MOKYTOJAMS, ORGANIZACIJŲ VADOVAMS ir visiems dirbantiems su vaikais,  įvyks šeštadienį, spalio 7 d. 9:30 val. viršutinėje salėje. Išklausę paskaitą,  gausite sertifikatą, kurio reikalauja arkivyskupija iš visų kurie lankosi parapijos patalpose pamokų metu, padeda mokytojams, budi kieme ar atlieka kitas pareigas su vaikais.

 

Dirbkime kartu ,

Marytė Newsom ir Tėvų Komitetas

SVEIKI SUGRĮŽĘ Į LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ !

rugsėjo 08, 2017


Laukiame visų 9 val. ryto mokyklos kieme. Pakelsime vėliavas ir, sekdami daugelio metų tradiciją, pradėsime mokslo metus su šv. mišiom. Po mišių, 10 val. salėje vyks mokslo metų atidarymas, registracija, ir trumpa pertrauka. Pamokos vyks įprasta tvarka – iki 1:15 val.

Rugsėjo 16 d. kviečiame  į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ tuoj po vėliavų pakėlimo. Išgirsite naujų, svarbių žinių apie mokyklos patalpas, vaikų saugumą, mokyklos finansus ir ateities planus. Bent vienas tėvelis iš kiekvienos mokyklinės šeimos turėtų dalyvauti. Lauksime su kava ir bandelėm!

Rugsėjo 23 d. kiekvienoje klasėje bus pristatoma CHILD SAFETY , Arkivyskupijos paruoštos pamokos.Registracijos metu prašome pasirašyti formą leidžiant savo vaikams dalyvauti pamokoje.

Spalio 1 d.sekmadienį, LIETUVIŲ DIENŲ SAVAITGALĮ, visi mokiniai ir tėveliai kviečiami 10 val. ryto susitikti su JURGIU DIDŽIULIU ir jo pasaulinės kelionės bendražygiais TO BE LT:KARTUAMERIKOJE projekte. Seks šeimų mišios ir mokinių pasirodymas LT Dienų atidaryme 12:15 val.

VIRTUS ,vaikų apsaugos PRIVALOMA paskaita TĖVAMS, MOKYTOJAMS, ORGANIZACIJŲ VADOVAMS ir visiems dirbantiems su vaikais,  įvyks šeštadienį, SPALIO 7 d. 9:30 v.r.viršutinėje salėje. Išklausę paskaitą,  gausite sertifikatą kurio reikalauja arkivyskupija iš visų kurie lankosi parapijos patalpose pamokų metu, padeda mokytojams, budi kieme ar atlieka kitas pareigas su vaikais.

Ačiū ir iki greito pasimatymo!

 

 

Nauji mokslo metai 2017-2018

rugsėjo 04, 2017


Mieli tėveliai,

MOKYKLA PRASIDEDA RUGSĖJO/SEPTEMBER 9 d. 9 val. ryto.

Registracijos formas netrukus rasite šiame mokyklos tinklalapyje. Šiuo metu baigiame pertvarkymo darbus.

Prašom kreiptis į Marytę Newsom,direktorę, su klausimais 310/500-6311 

marytens@hotmail.com