Mokslo metai baigėsi

gegužės 27, 2020

Jau ir užsibaigė šie netikėti,unikalūs ir neramūs Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos jubiliejiniai 2019-2020 mokslo metai, reikalaujantys daug kantrybės ir išradingumo.Nors nebus progos bendrai atšvęsti mokslo metų uždarymo, apdovanoti gerus mokinius ir atsisveikinti su abiturientėms, pažymiai ir pagyrimo lapai bus išsiuntinėti birželio pradžioje elektroniniu būdu.

 

Gegužės 16 d. vyko paskutinė Seminaro pamoka. Atsisveikinome su penkiom abiturientėm: Emilę Kajotaitę,Sofiją Žukaitę,Aliną Variakojytę,Kristiną Labutytę ir Laurą Van der Sluys. Mokytojos Vitalija ir Gida pravedė pamoką, abiturientės jautriai atsisveikino,  Vincas Balandis eiliuotais žodžiais jas išlydėjo vienuoliktokų vardu ir paruošęs ankstyvesnę vaizdų video. Abiturientės buvo apdovanotos įvairiomis premijomis: Steigėjo prel. Kučingio – Laura; Direktorės – Kristina; Onos Razutienės- Sofija; Mokyklos jubiliejinės premijos – Emilė ir Alina. California Lithuanian Credit Union taip pat kiekvieną apdovanojo. 

 

Nustojome net dešimt šeštadienių „gyvos“ mokyklos, nuo kovo 14 iki geg 16. Mokytojos tuoj pat kibo į darbą paruošdamos nuotolines pamokas ir gan sėkmingai bendraudamos su mokiniais ir tėveliais. Malonu matyti, kad didelė dalis mokslo programos buvo užbaigta. Tėvelių prisidėjimas remiant mokytojų pastangas buvo pats svarbiausias indėlis šiame pasisekime. Nuoširdžiai dėkojame savo kūrybingoms ir pasišventusioms mokytojoms ir ištvermingiems mokiniams ir tėveliams. Valio ! Valio ! Valio !

 

Mokytojos posėdžiavo du kartus ir aptarė mokinamosios programos ir mokinių pažangą. Beliko dar vienas,paskutinis mokytojų posėdis, geg.30d. kada galutinai bus patvirtinta, kurie mokiniai atliko pakankamai darbo keliauti pirmyn į sekančią klasę rudenį.

Jeigu dar yra neaiškumų dėl jūsų vaiko atliktų darbų, prašau kreiptis tiesiai į klasės mokytoją. 

 

Švietimo Tarybos piešinių konkurso „Angelas Lietuvos tautodailėje“ laimėtojai:

1-2 kl. antra vieta – Olivia Sanchez

7-10 kl. pirma vieta – Aidas Jarašūnas

Rašinių konkurse paskatinamoji premija skirta Antonijai Venckutei 3kl. ir Lina Puodžiūnaitei 6 kl.

Sveikiname mūsų mokinius už puikius darbus . Mokykla jumis didžiuojasi

Švietimo Taryba paženklina mokytojavimo tarpsnius ypatingu raštu ir dėkoja šioms mokytojoms: Vitalijai Virbukienei 15 metų; Gidai Urbonienei 15 metų; Tarai Barauskaitei 10 metų; Redai Perevičienei 10 metų. 

Gintarinio Obuoliuko Premija, skiriama „ypatingu entuziazmu ir veiksmingumu pasižymėjusiai mokytojai“,  suteikta Vitalijai Virbukienei. Esame laimingi turint tokias ilgalaikes ir pavyzdingas mokytojas. Gerbkime jas. 

 

2020-2021 mokslo metų registracija vyks elektroniškai. Netrukus jums pranešime tvarką. 

 

Šie metai iš mūsų visų reikalavo daug naujo mąstymo. Turėjome pergalvoti senus metodus ir pritaikyti naujus. Viskas išeis į naudą.Per visus pasikeitimus, pamatėm,kad jūsų meilė lietuviškai veiklai ir mokyklai nepasikeitė. Matėte reikalą ir pritapote prie naujų sąlygų. Sveikinu visus ir dedu didelis viltis į mokyklos tęstinumą ir tėvelių tolimesnį užsidegimą.

Ypatingas ačiū tėvų komiteto nariams Jūratei Gulbinienei (finansai) ir Taurui Radveniui( tėvelių laiškai) už talką šiomis dienomis. 

 

Linkiu saugiai atostogauti, dar vis džiaugtis vieni kitais, ir kaupti jėgas ateinantiems mokslo metams, nežiūrint kokius iššūkius jie atneš.

 

Su pagarba ir meile,

Marytė Newsom