Namu Darbai (5 Klasė)

Lapkričio 12, 2022

spalio 14, 2022


Lapkričio 12:

Prat. knyg.: 33-34 psl.
Skaityti: Ugnies Deive ir Laumes 18-19 psl.
Baikite sakinius 22 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND
• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
• Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Lapkričio 5, 2022

Lapkričio 5:
Prat. knyg.: 28-31 psl.
Skaityti: Senovės lietuvių tikėjimas, 16-17 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Rašinėlis: Parašyti apie “Vėlines” arba apie “Kapų lankymą” (bent 8 sakinius)
ND:
• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
• Skaitymo lentelė: Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas