sausio 16 d. 2021

sausio 15, 2021

Mokytojos pasisėmė naujų idejų ir pasidalino nuotolinių pamokų pasisekimais Idejų Mugėje, įvykusioje pereitą šeštadienį po reguliarių pamokų. Nors nuotolinis mokslas nėra nei idealus, nei pageidaujamas,visi dedame pastangas pasidalinti geriausia praktika. JAV Švietimo Taryba, ŠMS Ministerija, ir  įvairios lituanistinės mokyklos dalinasi medžiaga ir nuorodomis. Tikimės,kad žinios  naujai perteiktos praturtins tiek mokinius tiek mokytojus.  Primenu, pagrindiniai vaikų mokytojai tai jūs-tėveliai. Padėkite kiek galite .

Dėkojame kons. Agnei Gurevičienei sudariusiai progą mūsų vyresniems mokiniams pasiklausyti ypatingo Pilietiškumo pristatymo sausio 9 d. Rez.maj.Albertas Daugirdas, sausio 13-tosios trisdešimtosios sukakties proga, paaiškino mokiniams apie tos dienos įvykius ir didelę jų prasmę. Dėkojame konsulei ir majorui.

Pirmas mokslo semestras užsibaigia šeštadieniį,sausio 16 d. Nors nebus įprastų pažymių knygučių, mokinių darbo vertinimas, prisidėjimas prie nuotolinių pamokų ir lankomumas bus atsiųsta tėvams elektroniniu paštu iki sausio 23 d.

Pasiruošimas Pirmai Komunijai ir Susitaikymo sakramentui tęsiasi trečioje klasėje. Mok. Viktorija Gedvilienė paruoš vaikus. Jeigu dar neatsiliepėte p.Marytei apie dalyvavimą pamokoje, prašau tai padaryt netrukus.

Antro semestro mokslapinigius prašome susimokėti dabar. Nurodymai randami šiame tinklalapyje.

Būkite sveiki ir saugūs,

p.Marytė