Gegužės 6, 2023

gegužės 04, 2023

Mamyčių,tėvelių,globėjų šventė vyksta ateinantį šeštadienį 11:30 val. parapijos saleje. Pica pietus pardavinėjami 11:00 val.Prašome įsidėmėti laiko pakeitimą.Kviečiame visus tėvelius, senelius, draugus, svečius į šventinę programėlę ,kurią jums paruošė mokiniai ir mok.Rima.

Pirma Komunija – sekmadienį 11val. mišių metu Pirmą Komuniją priima : Marina Baker,Greta Venckus,Neris Mattis,Adelė Ivanauskaitė,Lija Didžbalytė,Ina Didžbalytė,Matas Janavičius,Harlow Woodward,Bishop Woodward,Deividas Lake,Liepa Jonušonytė,Dovas Pakuckas,Lukas Vitkus,Domantas Karčauskas, Aria Virdi,Aiden Virdi. Prieš savaitę Komuniją priėmė Julius Grigas ir Kaia Sappington. Nuoširdžiai sveikiname mūsų mokinukus ir linkime Dievulio palaimos. Dėkojame pagrindinei mokytojai Viktorijai Gedvilienei už didelę meilę ir rūpestingumą. Dėkojame mokytojoms Redai Perevičienei ir Jūratei Venckienei už visokeropą talką.

Kiškių klasė baigai mokslo metus geg. 13 d. Tėveliai ir kiškučiai kviečiami į apatinę salę. Mokytoja Inga atsiųs pakvietimą.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO IŠKILMĖS IR ABITURIENTŲ ATSISVEIKINIMAS – šešt. geg.20 pradedant 9:00 val. mišiomis parapijos salėje. Akademinė dalis 10:00 val. Visi mokiniai privalo dalyvauti.Pažymių knygutes ir sveikinimo lapus mokiniai gaus po programos. Mokyklos  12-tą klasę baigia šie abiturientai:

Gintarė Bartulytė,Maximus Bruožis,Julius Čelkis,EmmaGarbisch,Darius Hayden,Karina Konstantinavičiūtė,Gabia Paliulis,Grantas Perevičius,Antanas Reivydas,Kayus Remeika.

Didžiuojamės ir džiaugaimės mūsų ištvermingais mokiniais ir jų tėveliais už daugelio metų atsidavimą lietuviškai mokyklai. Dėkojame mok. Vitalijai Virbukienei ir dr. Agnei Grigas už mokslą ir rūpestį. Jūs,mokiniai, esate dovana mūsų bendruomenei, o lietuvių kalba yra dovana jums.Kviečiame visuomenę atvykti į mokslo metų užbaigimo šventę pagerbti mokinius.

p.Marytė