balandžio 4,2020

balandžio 03, 2020

Ateina Verbų Sekmadienis ir Didžioji Savaitė. Tai švenčiausias laikotarpis krikščionių tikėjime. Kadangi negalime susitikti bažnyčiose ir pasidžiaugti palmėm ir verbom, paminėkite šį šventą laikotarpį savo namuose. Pasigaminkite savo verbas. Pasižiūrėkite religinio turinio filmus. Susikaupkite prie Kristaus Kryžiaus Kelių.Pasikalbėkite su vaikais apie lietuviškus Velykų papročius. Paruoškite margučių marginimo ir ridenimo medžiagas. Pasveikinkite vieni kitus su rankų darbo atvirutėm.

Sveikiname  mūsų žydų tikėjimo lietuvius, kurie ateinančią savaitę minės Pesach/Passover, aštuonių dienų šventą ir tradicinį laikotarpį. Pasaulyje siaučia sunki liga. Nepraraskime vilties. Artinkime savo vaikus prie Dievo. Mokykime juos Jį pažinti ir suprasti kaip Jis veikia mūsų gyvenimuose ir kviečia Juom pasitikėti.

YouTube ir kitose internetinėse nuorodose rasite labai daug gražios medžiagos , kurią galite pasižiūrėti šiuo pasiruošimo metu.

Pasidžiaukite šiomis pavasario religinėmis šventėmis.

p.Marytė