Pirma diena mokyklos rugsėjo 11, 2021

rugsėjo 10, 2021

SVEIKI SUGRĮŽĘ Į MOKYKLĄ !

Po ilgų nuotolinių metų, labai laukiame susitikti gyvai. Pamokos prasideda šeštadienį 9:00 val.
Pirma mokslo diena bus sutrumpinta – pamokos baigsis 12 val. 
Pradėsime dieną bažnyčioje 9:00 val., šiais metais be šv.mišių. Maldoje prašysime Dievo palaimos,pasisveikinsime ir išgirsite visus svarbius pranešimus apie mokslo eigą ir mokinių saugumą. Pristatysime mokytojas/us.
Bažnyčioje visi dėvi kaukes ir šeimos sėdi kartu. 
 
Primenu, pamokų metu mokiniai ir mokytojai nešioja kaukes, į mokyklos kiemą leisime tik vaikus ir mokyklos darbuotojus. Registracija ir vadovėlių pirkimas vyks prie vartų. Prašom pasisiųlyti padėti tėvų komiteto nariams.
Pietų nebus. Mokiniams bus grupinės pertraukos, kurių metu galės užkasti iš namų atsineštus užkandžius ir gėrimus. Pavaišinsime ledais.
SVARBU: kiekviena užsiregistravusi šeima turės pasirašyti SELF ATTESTATION lapą, kuriame patvirtinate,kad sutinkate laikytis sveikatos taisyklių ir sergančių vaikų nevešite į mokyklą.
Paskyrėme labai daug laiko sužinoti apie visus valdžios ir arkivyskupijos reikalavimus. Bandome jų laikytis sąžiningai.
Mokinių saugumas yra mūsų prioritetas. Stengiamės  užtikrinti mokyklos aplinkos saugumą ir mokinių džiaugsmą sugrįžus į lietuvišką mokyklą . Nuoširdžiai prašau kantrybės ir supratimo.
p.Marytė