Namu Darbai (3 Klasė)

lapkričio 13 – lapkričio 20 namų darbai

lapkričio 13, 2021


lapkričio 13 – lapkričio 20 namų darbai:

Pratimų knyg. p. 29-30

Skaityti “Neužmiršk padėkoti” p. 46

Atsakyti į klausimus p. 46 pilnais sakiniais.

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 

Pasimokykite Kalėdinių dainų žodžius.

 

Pirma daina (Ta pati muzika kaip “Mary’s boy child” arba “Long time ago in Bethlehem”)

Kaip sakė pranašas kadais

Kai pasibaigs naktis

Kudikėlis gims, ir jį, karaliumi vadins

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Kalėdų rytas prasidės

Skambina varpais

Leisk ramybės palinkėt

Ir, tu, man palinkėk

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Liūdesys pavirs viltim

Pykčiai pasibaigs

Ir visi visus metus

Bus tikrais draugais

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

 

Antra daina (Ta pati muzika kaip “Up on the housetop”)

Ten Laplandijos šaly

Apšerkšnijusioj pily

Seneliukas ūsa kraipo

Ir vaikučiams laiškus skaito

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

O aplink nykštukai sukas

Tuku tuku su plaktuku

Kala, lipdo prakaituoja

Mikliai dovanas deliuoja

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

Seneliukas pasipuošia

Ir keliones susiruošęs

Per Kalėdas jam juk reikia

Aplankyt, kiekvieną vaiką

 

Laiškelis Pasakų Šalin (Paieškokite YouTube – Džimba)

Mes kartais būnam kaip velniukai

Tik sapnuose mes angeliukai

Bet

Geriausias vaistas nuo visų ožių

Kalėdų Senis su maišu pilnu dovanų

 

Didis džiaugsmas patekėjo 
Muškim būgnais, trimituokim,
Jėzui garbę atiduokim,
šiąnakt mums užgimusiam.

lapkričio 6 – lapkričio 13 namų darbai

lapkričio 06, 2021


lapkričio 6 – lapkričio 13 namų darbai:

Pratimų knyg.  p. 25-28

Skaityti “Išmokite kviesti ir sveikinti” p. 44, “Gerumas” p. 45

Atsakyti į klausimus p. 45 pilnais sakiniais.

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 

Pasimokykite Kalėdinių dainų žodžius (apačioj).

 

 

Pirma daina (Ta pati muzika kaip “Mary’s boy child” arba “Long time ago in Bethlehem”)

Kaip sakė pranašas kadais

Kai pasibaigs naktis

Kudikėlis gims, ir jį, karaliumi vadins

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Kalėdų rytas prasidės

Skambina varpais

Leisk ramybės palinkėt

Ir, tu, man palinkėk

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Liūdesys pavirs viltim

Pykčiai pasibaigs

Ir visi visus metus

Bus tikrais draugais

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

 

Antra daina (Ta pati muzika kaip “Up on the housetop”)

Ten Laplandijos šaly

Apšerkšnijusioj pily

Seneliukas ūsa kraipo

Ir vaikučiams laiškus skaito

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

O aplink nykštukai sukas

Tuku tuku su plaktuku

Kala, lipdo prakaituoja

Mikliai dovanas deliuoja

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

Seneliukas pasipuošia

Ir keliones susiruošęs

Per Kalėdas jam juk reikia

Aplankyt, kiekvieną vaiką

 

Trečia daina: Laiškelis Pasakų Šalin

Mes kartais būnam kaip velniukai

Tik sapnuose mes angeliukai

Bet

Geriausias vaistas nuo visų ožių

Kalėdų Senis su maišu pilnu dovanų

Spalio 30 – lapkričio 6 namų darbai

spalio 30, 2021


Spalio 30 – lapkričio 6 namų darbai:
Pratimų knyg.  p. 20-24
Skaityti “Du draugai” p. 42-43
Atsakyti į klausimus p. 43 pilnais sakiniais.
Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 
Pasimokykite Kalėdinių dainų žodžius.

Spalio 23-30 namų darbai

spalio 23, 2021


Spalio 23-30 namų darbai:

Skaityti “Vėlinės” p.36-37

Atsakyti į klausimus p. 37 pilnais sakiniais.

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 

Išrašykite dainos žodžius kuriuos būtų gerai išmokti atmintinai:

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Liūdesys pavirs viltim

Pykčiai pasibaigs

Ir visi visus metus

Bus tikrais draugais

Pasimokykite Kalėdinių dainų žodžius (apačioj).

Namų darbus kas savaitę galima rasti mokyklos tinklapyje www.lamokykla.com.

Spalio 30 d. susirkinksime Glendale Forest Lawn kapinėse, paminėti Vėlines.

Vaikams nuo kiškių iki trečios klasės leidžiama apsirengti įvairiais kostiumais Kaukių/Vaiduoklų šventei.  

Kveičiame atsinešti į mokyklą papuoštus moliūgus.  

 

Pirma daina (Ta pati muzika kaip “Mary’s boy child” arba “Long time ago in Bethlehem”)

Kaip sakė pranašas kadais

Kai pasibaigs naktis

Kudikėlis gims, ir jį, karaliumi vadins

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Kalėdų rytas prasidės

Skambina varpais

Leisk ramybės palinkėt

Ir, tu, man palinkėk

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Liūdesys pavirs viltim

Pykčiai pasibaigs

Ir visi visus metus

Bus tikrais draugais

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Antra daina (Ta pati muzika kaip “Up on the housetop”)

Ten Laplandijos šaly

Apšerkšnijusioj pily

Seneliukas ūsa kraipo

Ir vaikučiams laiškus skaito

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

O aplink nykštukai sukas

Tuku tuku su plaktuku

Kala, lipdo prakaituoja

Mikliai dovanas deliuoja

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

Seneliukas pasipuošia

Ir keliones susiruošęs

Per Kalėdas jam juk reikia

Aplankyt, kiekvieną vaiką

Spalio 16-23 namų darbai

spalio 16, 2021


Spalio 16-23 namų darbai:

Prat. knyg. 16-18 psl.

Skaityti “Saulė, Mėnulis ir Žemė” ir “Nukalta saulė” p.23

Atsakyti į klausimus p. 23 pilnais sakiniais.

Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 

Pasimokykite Kalėdinių dainų žodžius.

 

Pirma daina (Ta pati muzika kaip “Mary’s boy child” arba “Long time ago in Bethlehem”)

Kaip sakė pranašas kadais

Kai pasibaigs naktis

Kudikėlis gims, ir jį, karaliumi vadins

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Kalėdų rytas prasidės

Skambina varpais

Leisk ramybės palinkėt

Ir, tu, man palinkėk

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

Liūdesys pavirs viltim

Pykčiai pasibaigs

Ir visi visus metus

Bus tikrais draugais

Angelai, plasnos sparnais

Ir giesmeles giedos

Angelai, kurie supras

Nebus kitos dienos

 

Antra daina (Ta pati muzika kaip “Up on the housetop”)

Ten Laplandijos šaly

Apšerkšnijusioj pily

Seneliukas ūsa kraipo

Ir vaikučiams laiškus skaito

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

O aplink nykštukai sukas

Tuku tuku su plaktuku

Kala, lipdo prakaituoja

Mikliai dovanas deliuoja

Oho-ho-o-o-o

Sninga jau su Kalėdom su baltom

Seneliukas pasipuošia

Ir keliones susiruošęs

Per Kalėdas jam juk reikia

Aplankyt, kiekvieną vaiką

Spalio 9-16

spalio 14, 2021


Spalio 9-16:
Prat. knyg. 13-15 psl.  (atlikome kartu)
Skaityti “Grybai” 21 psl.
Atsakyti į klausimus pilnais sakiniais ir nupiešti žinomus grybus.
Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas.  

Rugsėjo 25 – spalio 9 namų darbai

rugsėjo 26, 2021


Rugsėjo 25 – spalio 9 namų darbai

Lietuvių kalbos pratimų knygoje 10-12 psl.

Skaityti “Musmirė” 19-20 psl.

Atsakyti į klausimus (20 psl.) pilnais sakiniais.

Skaityti lietuviškai bent 15 minučių.  Išpildyti skaitymo lentelę pratimų knygoje.  Tėvų parašas reikalingas.  

Tie kurie buvo mokykloje parašė klausimų atsakymus 20 psl. skaitymo knygoje ir atliko beveik visą 12 psl. pratimų knygoje.  Liko tiktai parašyti du sakinius.  

Jeigu dar neišpildėte, prašau išpildyti ir gražinti šeimos informacijos anketą.  Ačiū!

 

Rugsėjo 25 – spalio 9 namų darbai

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rugsėjo 25 – spalio 9 namų darbai

Lietuvių kalbos pratimų knygoje 10-12 psl.

Skaityti “Musmirė” 19-20 psl.

Atsakyti į klausimus (20 psl.) pilnais sakiniais.

Skaityti lietuviškai bent 15 minučių.  Išpildyti skaitymo lentelę pratimų knygoje.  Tėvų parašas reikalingas.  

Tie kurie buvo mokykloje parašė klausimų atsakymus 20 psl. skaitymo knygoje ir atliko beveik visą 12 psl. pratimų knygoje.  Liko tiktai parašyti du sakinius.  

Jeigu dar neišpildėte, prašau išpildyti ir gražinti šeimos informacijos anketą.  Ačiū!

Iki pasimatymo už dviejų savaičių, spalio 9d.

Rugsėjo 18-25d. Namų Darbai

rugsėjo 24, 2021


Rugsėjo 18-25d. Namų Darbai:
Vėl paskaityti 13-14 psl., Draugai.
Raštu atsakyti į klausimus (14 psl.) pilnais sakiniais.

Rugsėjo 11-18 namų darbai

rugsėjo 12, 2021


Rugsėjo 11-18 namų darbai:

Išpildyti šeimos informacijos anketą

Rašinėlis – Vasaros atostogos

(Prašau parašyti rašinėlį klasės ir namų darbų sąsiuvinyje, kad visi darbai būtų vienoje vietoje.)