Vasario 6 – 12 namų darbai

vasario 07, 2021

Vasario 6 – 12 namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, vasario 5d.  Ačiū!
Prat. knyg. 75-77 psl.
ARBA/IR
Rašinėlis: Sakalai
Skaityti:  Sakalas, 68 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.