Vasario 20 – 27 namų darbai

vasario 20, 2021

Vasario 20 – 27 namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, vasario 26d.  Ačiū!

Prat. knyg. 78-79 psl.

ARBA/IR

Rašinėlis: Aprašykite Lietuvos Nepriklausomybės renginį kurį stebėjome vasario 20d.

Parinkite penkis ketvirtos linksniuotės žodžius kurie baigiasi galūne -us; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.