Spalio 30 – lapkričio 6 namų darbai

spalio 30, 2021

Spalio 30 – lapkričio 6 namų darbai:
Pratimų knyg.  p. 20-24
Skaityti “Du draugai” p. 42-43
Atsakyti į klausimus p. 43 pilnais sakiniais.
Skaityti bent 15 minučių (lietuviškai) – Skaitymo lentelėje parašykite datą, ką skaitėte, ir kiek minučių.  Tėvų parašas reikalingas. 
Pasimokykite Kalėdinių dainų žodžius.