Spalio 3 – 10

spalio 03, 2020

Spalio 3 – 10

Privalomi namų darbai:

Pratimų knyg.:16-20 psl.

ARBA / IR

Rašinėlis – Lakštingala

Jei norite:

Skaitymas:  Lakštingala, 14 psl.  

Parinkite 5 nepažįstamus žodžius iš skaitymo, parašytkite ir nupieškite ką jie reiškia.  

Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.