Sausio 9 – 16

sausio 09, 2021

Sausio 9 – 16:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, sausio 15d.  Ačiū!

Prat. knyg. 59-61 psl.

ARBA/IR

Rašinėlis: Gegutė

Skaityti:  Gegutė, 44 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.