Sausio  23 – 29

sausio 23, 2021

Sausio  23 – 29:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, sausio 29d.  Ačiū!

Prat. knyg. 68-70 psl.

ARBA/IR

Rašinėlis: Žvirbliai

Skaityti:  Žvirblis, 56 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.