Sausio  30 – vasario 5 namų darbai

sausio 30, 2021

Sausio  30 – vasario 5 namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, vasario 5d.  Ačiū!

Prat. knyg. 71-72 psl.

ARBA/IR

Rašinėlis: Varnos

Skaityti:  Varna, 63 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Galite pažiūrėti vaizdajuosę, Varna ir sūris: https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg