Rugsėjo 19 d. Klasės ir Namų Darbai

rugsėjo 20, 2020

Rugsėjo 19 Klasės Darbai:
Prat. knyg.: 5-10 psl.
Skaityti: Žolinė, 2-3 psl.
Rašymas: Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais
Žodynas: Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

ND: 

  • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.         
  • Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas. 
Prašau nufotografuoti arba nuskanuoti namų darbus ir atsiųsti man iki penktadienio, rugsėjo 26d.  Ačiū! 
Tel: 213.446.7337
Jei norite daugiau uždavinėlių (neprivaloma): 
Pratimų knyga – 5-10 psl. (pabraukite balsias p. 6, priebalsias p. 8, minkštuma ženklą p. 9)
Parašyti rašinėlį – Žolinė, pasižiūrėti šaltinius ir dar kart paskaityti ‘Žolinė’ p. 2 
 
Šaltiniai rašinėliui apie Žolinę:
 
(parašyta lietuviškai ir angliškai)
 
Žolinė (angliškai)