Rugsėjo 10 d. 2022

rugsėjo 20, 2022

Sveiki! Ačiū, kad prisidėjote lankyti 5-tą klasę. Kiekvieną šeštadienį prašome turėti šalia savęs visas knygas, spalvotus pieštukus arba kreidas, trintuką, sąsiuvinį, popieriaus piešimui ir pieštuką.

Jeigu nubuvote klasėje ir praleidote pamoką, prašau atlikit praleistus puslapius pratimų ir skaitymo knygoje. Rasite darbus mokyklos tinklo puslapyje: www.lamokykla.com  Ačiū!

Jeigu kokių klausimų, prašome man siusti žinia elektroniniu paštu john.ruksenas@me.com arba telefonu 213 359 2429

Rugsėjo 10 d. 2022:

Rašinėlis: Mano Vasaros Atostogos (bent 8 sakinius, bet galite parašyti daugiau).

Skaityti: Graži tėvynė mano, 1 psl.
ND:
• Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
• Skaitymo lentelė: Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.