ND dešimtokams 4/13

balandžio 12, 2019

Parašyti (kompiuteriu) laišką Linai, filmo „Ashes in a snow“ personažui. Lina buvo ištremta į Sibirą. Laiškas jai. Pasiųsti šį laišką Istorijos mokytojai edgida@msn.com