Lapkričio 7-13d. 

lapkričio 07, 2020

Namų darbus prašau man atsiųsti iki penktadienio, lapkričio 13d.
Lapkričio 7-13d.
Privalomi namų darbai:
Rašinėlis – Šarka
ARBA / IR
Pratimų knyg.: 37-42 psl.
Jei norite:
Skaitymas:  Šarka, 24 psl.
Parinkite 5 nepažįstamus žodžius iš skaitymo, parašytkite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.