Lapkričio 14-20 namų darbai

lapkričio 14, 2020

Lapkričio 14-20 namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio.  Ačiū!

Privalomi namų darbai:

Rašinėlis – Trispalvė ir Vytis

ARBA / IR

Pratimų knyg.: 46-47 psl.

Jei norite:

Skaitymas:  Lietuvos vėliava, 151 psl. ir Lietuvos valstybės ženklas ir Lietuvos Vytis, 155 psl.

Parinkite 5 nepažįstamus žodžius iš skaitymo, parašytkite ir nupieškite ką jie reiškia.  

Skaitymo lentelė:  Skaitykite lietuviškai bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.