lapkričio 13 – 20:

lapkričio 14, 2021

lapkričio 13 – 20:
Prat. knyg.:  32-34 psl.
Skaityti: Ugnies deivė, 18 psl. ir Laumės, 19 psl.
Atsakykite į klausimus pilnais sakiniais.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
ND:
  • Užbaigti klasės neužbaigtus darbelius.
  • Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas
  • “Baltų tikėjimas” – emaile prisegtas lapas