Kovo 27 – balandžio 9d. namų darbai

kovo 27, 2021

Kovo 27 – balandžio 9d. namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, balandžio 9d.  Ačiū!

Prat. knyg. 93-94 psl. (baikite 94 psl.)

Rašinėlis:  Kryžiaus keliai, Verbos, arba Velykos

JEI NORITE:

Skaityti:  Velykos Lietuvoje, 180-181 psl. 

Klausimai: 181 psl.

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.                           

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.