Kovo 13 – 19 d. namų darbai

kovo 13, 2021

Kovo 13 – 19 d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, kovo 19d.  Ačiū!
Prat. knyg. 86-87 psl.
Švietimo Tarybos Rašymo konkursas – Gražiai perrašykite rašnį
JEI NORITE:
Skaitymas:  Vasario šešioliktoji – kovo vienuoliktoji 157 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
Šveitimo Tarybos Rašymo Konkursas
  • Rašinys rašomas namuose individualiai arba su šeima. 
  • Parašius rašinėlį, kitoje lapo pusėje  – aiškiai ir įskaitomai, parašyti mokinio vardą, pavardę, klasę ir mokyklą, bei pridėti individualią arba bendrą rašinį rašiusiųjų nuotrauką.
  • Darbų originalas paštu siunčiamas mokytojai kovo 19-20d. 
  • Mokytojai atrenka rašinius ir siunčia tik tuos, kurie jų manymu tinka konkursui. 
  • Mokytojas nusprendžia, kurie mokiniai rašys lietuvių kalba, o kurie rašys anglų kalba.
  • Vertinama tema, ne rašybos klaidos.

“Amžių glūdumoj…“.

Pasikalbėti apie gilią Lietuvos senovę, pagonybės laikus. Kaip žmonės gyveno tais laikais, apie jų papročius, baltų gentis, mitologiją…

Sukurti legendą apie jau esamą arba jūsų sugalvotą dievišką būtybę….

Tema skirta įžymiai mokslininkei, archeologei, antropologei, archeomitologijos pradininkei  Marija Gimbutienei prisiminti. https://lt.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutienė. 

(Senovės lietuvių dievai ir deivės: Perkūnas – vyriausiasis pagonių dievas, atmosferos ir gamtos valdytojas, baudžiantis „dievo rykšte“ – žaibais. Saulė ir Mėnulis – Žemės tėvai. Žemyna – žemės ir vaisingumo deivė. Medeina – miškų ir medžioklės deivė. Milda – meilės ir laisvės deivė. Laima – likimo lėmėja, likimo deivė. Gabija – namų židinio deivė. Lada – dangaus ir žemės, lietaus davėja, žemės globėja, harmonijos, meilės ir grožio deivė….)

(1-2 ranka rašyti puslapiai)

Anglų kalba

„Daug rankų didžią naštą pakelia.“

Tema skirta JAV Lietuvių Bendruomenės 70 -mečiui paminėti.

Tinka rašyti apie organizacijas:(skautų, ateitininkų, šokių grupes, įvairius fondus…); dalyvavimą sporto, dainų šventėse; asmenis, dirbusius Lietuvių bendruomenėje, lituanistinėse mokyklose. Gal jie buvo tavo tėveliai, seneliai, tetos ar dėdės, o gal brolis ar sesutė? O jei dar nespėjote niekur dalyvauti, tai aprašykite savo ateities viziją kaip Jūs įsivaizduojate Lietuvių Bendruomenės veiklą, gal turite idėjų stovyklai, ar mokyklai…

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Amerikos 

(1-2 ranka rašyti puslapiai)