Gruodžio 4-11

gruodžio 10, 2021

Lapkričio 20-gruodžio 4: užbaigite neužbaigtus darbelius
(Patikrinkite mokinių klasės darbus, neaišku kiek Mok. Danuolė su jais atliko)
Prat. knyg.: 35-38 psl.
Skaityti: Kūčios ir Kalėdos, 20-22 psl.
Baikite sakinius 22 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Rašinėlis: Padėkos Diena arba Rudens Atostogas
Gruodžio 4-11: užbaigite neužbaigtus darbelius
Prat. knyg.:  39 – 41 psl.
Skaityti: Valgių simboliai, Kalbos prie stalo, Kūčių nakties stebūklai, 23-24 psl.
(Paskaitykite ir pasikalbėkite, nėra uždavinių)
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.
12/11 🎄 Eglutės generalinė repeticija  1:15-2:30