Gruodžio 12-19 namų darbai

gruodžio 12, 2020

Gruodžio 12-19 namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, gruodžio 18d.  Ačiū!
Prat. knyg.: Pratimas 8, 55-56 psl. (Pirmoji linksniuotė)
ARBA/IR
Skaitymas: Kregždė, 32-33 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Rašinėlis:  Kregždė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.

Būkite pasiruošę su popierium, pieštuku, pratimų knyga ir skaitymo knyga “Lietuvos laukai,” kad nereikėtų ieškoti per pamoką.  Per pasisveikinimą reikės paklausti ir atsakyti, “Koks yra tavo mėgiamiausias Kūčių maistas?”

SVARBU! – Prašome ŠIANDIEN įkelti videos į Viktorijos Gedvilienės Dropbox arba jei neveikia, Viktorijai nusiųsti elektroniniu paštu (Viktorija.Gedvila@gmail.com).  Ačiū!