gegužės 8 – 14d. namų darbai

gegužės 08, 2021

gegužės 8 – 14d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, gegužės 14d.  Ačiū!
Prat. knyg. Pamoka 18, 106-108 psl. 
JEI NORITE:
Skaityti: Vilkas, p. 98
Rašinėlis: Vilkas
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.