balandžio 17 – 23d. namų darbai

balandžio 17, 2021

balandžio 17 – 23d. namų darbai:

Prašau man atsiųsti iki penktadienio, balandžio 23d.  Ačiū!

Prat. knyg. 99 ir 100 psl.

JEI NORITE:

Skaityti: Klaipėda p. 146-147

Klausimai: p.147

Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.

Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.