balandžio 10 – 16d. namų darbai

balandžio 11, 2021

balandžio 10 – 16d. namų darbai:
Prašau man atsiųsti iki penktadienio, balandžio 16d.  Ačiū!
Prat. knyg. 95 psl. 
JEI NORITE:
Skaityti:  Kaunas, 135-136 psl.
Klausimai: 136 psl.
Parinkite penkis naujus žodžius iš skaitymo; parašykite ir nupieškite ką jie reiškia.
Skaitymo lentelė:  Skaitykite bent 2 kartus savaitės bėgyje; tėvų parašas reikalingas.